Suoraan sisältöön

Suojelu lintujen hyökkäyksiltä

Miksi kaupunki ei tee mitään suojellakseen ihmisiä linnuilta?

Monien kansalaisten mielestä viranomaisten tulisi suojella ihmisiä aggressiivisten lintujen hyökkäyksiltä. Toisaalta tieto siitä, että kyseessä on poikasten puolustaminen ja hyökkäily loppuu poikasten päästyä siivilleen tai siirryttyä rauhallisempaan paikkaan, auttaa sietämään jonkun aikaa hankalaakin tilannetta. 

Eläinten kaupunkilaistuminen on monitahoinen ilmiö, eikä se enempää kuin muutkaan luonnonilmiöt ole viranomaisten hallittavissa.

Kysymys lintuhyökkäysten estämisestä sisältää ainakin eettisen, juridisen ja käytännöllisen näkökulman. Lakiteksti on selvä. Rauhoitettuihin lintuihin koskeminen vaatii Uudenmaan ELY-keskuksen erillisluvan, jonka myöntämiskynnys on melko korkea.

Rauhoittamattomillakin linnuille, kuten varis ja harmaalokki, on pesimäaikainen rauhoitus, josta poikkeukset myöntää Riistakeskus. Omatoiminen pesien hävittäminen tai lintujen tappaminen on lainvastaista.

Eettistä pohdiskelua eläinten ja ihmisten oikeuksista ei sitäkään tarvitse viedä loppuun asti. On nimittäin aivan selvää, että Helsingin pesivien varisten ja lokkien hävittäminen olisi käytännössäkin mahdotonta, koska kaupungissa ei voi turvallisesti ampua eivätkä muut poikkeuslupien mahdollistamat pyyntikeinot toimi.

Lintuongelmaa ei pystytä kokonaan poistamaan, mutta sen lieventämiseksi on edellä annettu joitakin ohjeita.06.12.2019 04:01