Suoraan sisältöön

Lokkien pesintä rakennuksissa

Miten lokkien pesintä rakennuksissa voidaan estää?

Koska pesimäkaudella lokit ovat rauhoitettuja, niiden pesinnän estäminen ajoittuu parhaiten syksyyn. Vanhojen kivitalojen vinokatoilla lokit etsivät tasaisia nurkkauksia pesilleen, ja näihin voi laittaa esteitä (metalliverkkoa tai -puikkoja). 

Rakenteet eivät saa olla teräviä eivätkä sellaisia, että linnut tarttuvat niihin kiinni. Tasakatoilla estorakenteita on vaikea käyttää.

Pesimäaikainen rauhoitus ei kiellä tekemästä katoilla kunnostus- tai siivoustöitä keväällä, vaikka se häiritsisi pesäpaikkaa valitsevia lintuja. Ensimmäisten pesärisujen poistaminen voidaan tulkita vielä tähän kuuluvaksi, mutta pesä, johon on munittu, nauttii jo lain suojaa ilman tulkinnanvaraa.

Taloyhtiön kannattaa kieltää lintujen ruokinta alueellaan, ja ruokajätteen huolelliseen käsittelyyn on syytä kiinnittää huomiota.06.12.2019 04:00