Suoraan sisältöön

Lintuongelmat tulevaisuudessa

Pahenevatko lintujen aiheuttamat ongelmat lähivuosina?

Katoilla pesivät lokit ovat saaneet viime vuosina sellaisia poikasia, jotka ovat todennäköisesti leimautuneet kuoriutumisympäristöönsä ja pyrkivät sukukypsiksi tultuaan (kalalokki noin kahden ja harmaalokki noin kolmen vuoden iässä) pesimään samantapaisissa paikoissa. Myös varisten kaupunkipesinnät onnistuvat kohtalaisen hyvin.

Kannat ovat pikemmin kasvussa kuin pienenemässä.

Eläinkannat eivät kasva rajattomasti, vaan niitä säätelevät (ihmisen mahdollisten kannanrajoitustoimien lisäksi) ravinto, pedot ja taudit. Kaupunkilintujen ravinnonsaantia voidaan vähentää rajoittamalla tarkoituksellista ruokintaa ja kiinnittämällä huomiota ruokajätteen käsittelyyn.

Jätteenpolttoon siirtyminen tulee vähentämään lokkien saamaa ravintoa. On mahdollista, että huuhkajan, kanahaukan, ketun ja muiden lokkeja ja niiden lentokyvyttömiä poikasia ravinnokseen käyttävien petojen kaupunkilaistuminen johtaa osaltaan kannan kasvun tasaantumiseen.

Lintujen häiritsevän käyttäytymisen syiden ymmärtäminen, tilanteiden tunnistaminen ja niiden väistäminen ja tarvittaessa sateenvarjon tai muun apuvälineen käyttäminen vähentää myös pelottavaksi koettuja hyökkäyksiä.06.12.2019 04:01