Suoraan sisältöön

Kaupunkilokit ja -varikset

Miksi kaupunkilokit ja -varikset ovat aggressiivisia?

Poikasten puolustaminen voimakkaasti ääntelemällä ja valehyökkäyksiä tekemällä kuuluu varisten ja lokkien luontaiseen käyttäytymiseen. Lintujen kaupunkilaistumiseen näyttää liittyvän se, että yhä useammissa tapauksissa valehyökkäys muuttuu varsinaiseksi hyökkäykseksi, jossa lintu koskettaa ihmistä.

Lokit tyytyvät yleensä pyyhkäisemään siivellä tai jalalla, mutta varis saattaa iskeä nokallaan päähän haavan. Jos näin pääsee käymään, haava on syytä puhdistaa huolellisesti ja jäykkäkouristusrokotuksen voimassaolo varmistaa, kuten minkä tahansa eläimen tekemän haavan hoitoon kuuluu.

Lintuemot ovat hyökkäävimmillään silloin, kun vielä lentokyvyttömät poikaset liikkuvat maassa. Variksella vaihe kestää vain muutamia päiviä, lokeilla sen sijaan useita viikkoja, joiden aikana poikue tosin yleensä itse siirtyy rauhallisempaan ympäristöön.

Jatkuva ihmisten näkeminen vähentää lintujen ihmispelkoa, ja samaan suuntaan vaikuttaa niiden tarkoituksellinen ruokkiminen. Lintujen luontaisen arkuuden ylläpito on tärkeä syy rajoittaa niiden kesäaikaista ruokkimista.

Miten hyökkäileviin lintuihin pitäisi suhtautua?

Jos lokin tai variksen poikanen on asettunut kulkureitin varteen, on järkevää noudattaa tiettyjä varotoimia. Poikasten paikallaolo on pääteltävissä emolintujen koukkailusta, vaikkei poikasia havaitsisikaan.

Pelkkä päähine varmistaa sen, että linnun mahdollinen nokkaisu ei tee haavaa. Käden nosto pään yläpuolelle estää koukkaamisen pään läheltä. Harjanvarsi, sateenvarjo tai muu kättä pitempi esine on vielä tehokkaampi suoja. Erityisen hankalissa tapauksissa voi harkita poikasten siirtämistä.

Luonnonsuojelu- ja metsästyslain mukaan rauhoitettuihin eläimiin ei saa koskea, mutta eläinsuojelulain mukaan avuttomaan tilaan joutunutta luonnonvaraista eläintä tulee pyrkiä auttamaan. Kaupunkioloissa pitkittynyt poikasten puolustustilanne on eittämättä stressaava molemmille osapuolille.

Mikäli siirtoon päädytään, se on syytä teettää sellaisella henkilöllä, jolla on tottumusta lintujen käsittelyssä. Pääsääntö on edelleen, että eläinten poikasiin ei pidä koskea!07.06.2021 16:38