Suoraan sisältöön

Villikani Helsingissä

Villikani on Suomen luonnossa villinä elävä eurooppalainen kani, joka on luokiteltu riistaeläimeksi ja kansallisen vieraslajistrategian mukaan haitalliseksi vieraslajiksi. Helsingin villikanikanta on saanut alkunsa luontoon jätetyistä lemmikkikaneista.

Villikani vahingoittaa kasvillisuutta

Villikani ei ole kenenkään omaisuutta. Ketään ei voi pitää vastuullisena kanien aiheuttamiin syöntituhoihin tai maaperän kaivamisesta aiheutuneisiin ongelmiin. Nämä tuhot kuuluvat tontin tai maa-alueen omistajan tai sen hetkisen haltijan omalle vastuulle.

Villikanit laiduntavat nurmialueilla sekä syövät pensaita, puita ja muita istutuksia. Mutta poiketen muista Suomessa esiintyvistä jäniseläimistä, metsäjäniksestä ja rusakosta, villikani kaivaa itselleen pesän tai asuu jonkin rakennuksen tai muun rakenteen alla. 

Villikanit ovat erittäin sopeutuvaisia erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Kanit pärjäävät talvella mainiosti, mikäli niillä vain on ravintoa saatavilla. Kun vihreä kasvillisuus jää lumipeitteen alle, kanit siirtyvät käyttämään puuvartista kasvillisuutta ravintonaan. Juuri lumen aikana syntyvät pahimmat kanien aiheuttamat kasvivahingot.

Miten kaupunki torjuu villikanien aiheuttamia vahinkoja?

Stara suunnittelee ja järjestää villikanikannan rajoitustoimintaa kaupungin hallinnoimilla julkisilla puisto- ja  viheralueilla. Puisto- ja viheralueilla villikaneja pyydystetään elävänä pyytävillä loukuilla, ajoverkoilla, hillerin avulla sekä metsästysjousilla. Käytettävät menetelmät valitaan kohteen ja vuodenajan mukaan.

Mitä kaupunkilainen voi tehdä?

Villikanien syöntituhojen ennaltaehkäisy on halvin, helpoin ja tehokkain tapa välttyä kanien aiheuttamilta ongelmilta. Käytännössä tämä tarkoittaa kasvien ja rakenteiden riittävää suojaamista esimerkiksi metalliverkolla.

Villikanien elinalueella kannattaa suojata kaikki pihan arvokkaat puuvartiset kasvit, etenkin rungolliset sekä hidaskasvuiset lajit. Taimivaiheen puut on hyvä suojata kasvilajista riippumatta. Suojaa kasvit tyveltä runsaan metrin korkeuteen asti. Puuvartisten kasvien suojaamiseen on suositeltavinta käyttää metallisia suojia. Suojaa kasvit joko yksittäin tai ryhmänä. Tarkemmat ohjeet oheisesta Kanit Helsingissä -julkaisusta.

Kanit kaivavat pesänsä maahan ja käyttävät mielellään rakennuksia sekä rakenteita pesänsä suojana.  Suojaamalla rakennusten ja rakenteiden alustat, estät kanien pesiytymisen pihapiiriin. Alustojen suojaamiseen sopii pienisilmäinen vahva metalliverkko, esim. minkkiverkko. Tarkemmat ohjeet oheisesta Kanit Helsingissä -julkaisusta.

Joissakin kohteissa pelkkä kasvien suojaaminen ei riitä, eli myös alueen kanikantaa täytyy rajoittaa vahinkojen estämiseksi. Villikanien pyydystäminen luokitellaan lainsäädännössämme metsästämiseksi. Metsästyksen harjoittamiseen vaaditaan muun muassa metsästyskortti, sekä maanomistajan antama metsästyslupa.

Helsingin kaupungin vuokratonttien tapauksessa kaupunki on tehnyt päätöksen, jonka mukaan tontin vuokralaisella on oikeus metsästää villikaneja kaupungilta vuokraamallaan maa-alueella. Lisätietoja voi kysyä kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelusta .

Kanien pyydystämistyötä on mahdollista myös ostaa pyyntityötä tarjoavilta yrittäjiltä. Lisätietoja voi kysyä esimerkiksi seuraavilta tahoilta:

• Cremex oy, Hannu Luoto puh. 0400 433 324
• Tmi Ferret, Jari Koskinen, puh. 0400 878 60906.12.2019 04:06