Suoraan sisältöön

Niityt ja maatalousalueet

Niittyjen ja maatalousalueiden hoitoa ohjaavat Luonnonhoidon linjaukset. Helsingin kaupunki on tehnyt ne yhdessä asukasjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaupunkiympäristön toimialalla laadittavat luonnonhoitoa koskevat suunnitelmat ja työohjeet noudattavat Luonnonhoidon linjauksia.

Helsingin kaupunki on stadilaisuudestaan huolimatta yksi suurimmista Uudenmaan suurtilallisista maanviljelijöistä. Kaupungilla on viljelyksessään yhteensä 420 hehtaaria peltoja kaupungin rajojen sisäpuolella. Muissa kunnissa olevat Helsingin omistamat peltoalueet on vuokrattu ulkopuolisille maatalousyrittäjille.

Haltialan tila peltoineen on valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Sitä hoidetaan perinteisesti laiduntaen ja viljellen.

Kaupunkialueen maisemapeltoja hoidetaan perinteisin maanviljelymenetelmin kaupungin oman henkilökunnan voimin. Maisemapelloilla viljellään kotimaisia viljalajikkeita, auringonkukkia, hunajakukkia tai herneitä. Asukkaat saavat käydä poimimassa kukkia ja herneitä omaan käyttöönsä.

Monet entiset pellot ja laidunalueet, jotka ovat jääneet kaupunkirakenteen sisään ja joita ei enää viljellä, hoidetaan niittyalueina ulkoilua varten.

Niittyalueita niitetään joko kerran tai kaksi kertaa kesän aikana. Suurimmalla osalla maisemaniityistä niitto tehdään vain kerran ja niittojäte jätetään niitylle. Osalla niityistä on laiduneläimiä maisemaa hoitamassa.

Pellot, laitumet ja niityt tarjoavat avaria ja kauniita maisemia ympärivuotiseen ulkoiluun. Niiden säännöllinen viljely ja hoito varmistavat sen, että helsinkiläisten yhteys maaseutuun ei häviä.06.12.2019 04:06