Suoraan sisältöön

Metsien hoito

Helsingin metsien hoitoa ohjaavat Luonnonhoidon linjaukset. Kaupunki on tehnyt ne yhdessä asukasjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaupunkiympäristön toimialalla laadittavat luonnonhoitoa koskevat suunnitelmat ja työohjeet noudattavat Luonnonhoidon linjauksia.

Metsien hoidon linjaukset päivitetään

Luonnonhoidon linjaukset päivitetään tämän vuoden aikana metsien osalta. Uuden linjauksen tärkeimpinä tavoitteina on lisätä suunnitelmallista monimuotoisuutta metsäisillä alueilla sekä mahdollistaa metsien luontainen vanheneminen. Uudessa linjauksessa varaudutaan myös ilmastonmuutokseen ja siihen, miten kaupungin kasvu vaikuttaa metsien kestokykyyn.

Työn taustaksi järjestettiin Metsäluonto Helsingissä -seminaari, jossa kuultiin metsäasiantuntijoiden esityksiä metsänhoidosta ja luonnon monimuotoisuudesta. Tallenne seminaarista on katsottavissa kaupunkiympäristön toimialan You Tube -kanavalla

Metsien hoitotoimenpiteissä otetaan huomioon maisema, luonto ja muut ympäristöolosuhteet. Ulkoilu- ja virkistysmetsien hoidon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa metsien kestävyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta ulkoiluympäristöinä sekä turvata luonnon monimuotoisuutta.

Metsien hoitomenetelmiin kuuluvat kookkaamman puuston harvennukset, liiallisen vesakon poisto ja yksittäisten kookkaiden puiden poistot. Tavoitteena on, että metsissämme kasvaisi jatkossakin elinvoimaista puustoa.

Uudistusmenetelmistä on Helsingissä käytössä luontainen uudistaminen eli toimenpide, jossa metsissä jo oleville puuntaimille tehdään kasvutilaa poistamalla vanhempia ja heikentyneitä puita. Kun heikentyneeseen metsään ei ole syntynyt luontaisesti puuntaimia, käytetään metsän uudistamisessa pienaukkoja. Näihin kooltaan enintään 0,3 hehtaarin kokoisiin reikiin sitten istutetaan uudet puuntaimet.

Kaupunkialueella on helsinkiläisten käytössä yhteensä 4 800 hehtaaria metsiä. Lisäksi Helsinki omistaa 5300 hehtaaria ulkoilualueiden metsiä lähikunnissa. Ulkoilumetsämme ovat harvinaisuus, joita ei monella pääkaupungilla ole.

Ilmastonmuutos ja metsät

Ilmastomuutokseen sopeutuminen otetaan huomioon metsien hoidossa. Monista eri puulajeista koostuvat metsät kestävät paremmin muutoksia kuin yhdestä puulajista koostuvat. Ne ovat myös luonnon monimuotoisuuden kannalta parempia.

Ilmastonmuutos on aiheuttanut aikaisempaa kuivempia kesiä ja voimakkaampia tuulia. Tästä on ollut seurauksena erityisesti vanhempien kuusien kuolemia ja myrskynkaatoja. Näitä ilmastonmuutoksen seurausvaikutuksia pyritään ehkäisemään kaatamalla heikentyviä puita hallitusti ja turvallisesti lähi- ja ulkoilumetsissä.23.09.2022 10:58