Suoraan sisältöön

Luonnonhoidon linjaukset ja suunnitelmat

Helsingin monipuolisen ja monimuotoisen luonnon hoitoa ohjaa luonnonhoidon linjaus, joka on tehty yhteistyössä asukasjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

  • Luonnonhoidon linjaus koskee metsiä, niittyjä, kallioalueita, rantoja, kosteikkoja, pienvesiä, soita ja muita luonnonalueita, luonnonsuojelualueita sekä maatalousalueita. 
  • Luonnonhoidon linjaus konkretisoituu kaupunkialueella kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun laatimissa aluesuunnitelmissa joissa määritellään luonnonhoidon tavoitteet 10 vuodeksi. 
  • Muissa kunnissa oleville Helsingin omistamille alueille laaditaan luonnonhoitosuunnitelmat 20 vuoden jaksoiksi.
  • Käytännön hoitotyötä opastavat linjauksen perusteella tehdyt työohjeet.

Lisätietoa:29.09.2021 13:02