Suoraan sisältöön

Luonnonhoito

Kaupungin omistamien metsien, niittyjen, maatalousalueiden, rantojen ja pienvesien hoitoa nimitetään luonnonhoidoksi. Sen avulla ulkoiluun tarkoitetut viheralueet niin kaupungissa kuin sen ulkopuolella, esimerkiksi Nuuksiossa, pidetään kunnossa asukkaita ja muita alueiden käyttäjiä varten.

Luonnonhoitoa ohjaavat kaupunginhallituksen hyväksymät  linjaukset. Luonnonhoidon tavoitteena on hoitaa virkistyskäytössä olevia viheralueita niin, että ne ovat viihtyisiä ja turvallisia samalla kun niiden maisema- ja luontoarvot turvataan.

Luonnonhoidon suunnittelu tehdään kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun tekemän aluesuunnittelun yhteydessä. Asukkaat voivat osallistua suunnitteluun. Luonnonhoidosta voi myös antaa palautetta muulloinkin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelun kautta.

Puistojen hoito

Puistojen hoitoon kuuluu muun muassa siivoaminen ja kasvillisuuden hoito sekä kalusteiden ja kulkureittien kunnossapito. Se, kuinka usein tiettyä puistoa hoidetaan, riippuu puiston hoitoluokituksesta. 

Puistojen hoitoluokat kartalla (pdf 18 Mt)

29.09.2022 20:26