Suoraan sisältöön

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Vuonna 1995 voimaan tullutta lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, YVA-lakia, sovelletaan ns. suuriin hankkeisiin.

Ne on lueteltu lakia täydentävässä asetuksessa. Alueellinen ympäristökeskus voi päättää YVA-menettelyn soveltamisesta myös muihin hankkeisiin. Päätös perustuu hankkeen ominaisuuksien, hankkeen sijainnin ja vaikutusten luonteen tarkasteluun.

Helsingin kaupunki on osallistunut useisiin YVA-menettelyihin joko hankkeesta vastaavana tai lausunnonantajana. Näitä ovat olleet mm. Vuosaaren satamahankkeen arviointi ja Metro/raideyhteys välillä Ruoholahti–Matinkylä ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman alueelliselle ympäristökeskukselle. Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa menettelyssä laaditusta arviointiselostuksesta.

Kaikki arviointikustannukset kuuluvat hankkeesta vastaavalle. Kansalaisten, viranomaisten ja muiden tahojen kuuleminen tapahtuu sekä arviointiohjelma- että selostusvaiheessa.06.12.2019 04:20