Suoraan sisältöön

Suunnitelmien ympäristövaikutukset

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointiin velvoittava laki tuli voimaan vuonna 2005.

Sen mukainen ympäristöarviointi tehdään aina valmisteltaessa eri laeissa säädettyjä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, alueellisia jätesuunnitelmia, luonnonsuojeluohjelmia ja maakuntaohjelmia sekä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain mukaisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia.

Arvioinnissa laaditaan ympäristöselostus. Sekä siitä että suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta kuullaan kansalaisia ja viranomaisia.06.12.2019 04:20