Suoraan sisältöön

Luontoselvitykset

Koko kaupunkia koskevat luontoselvitykset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.

Helsingin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö on teettänyt koko kunnan alueen kattavia luontoselvityksiä. Useiden selvitysten sisältämät aineistot on tallennettu myös luontotietojärjestelmään, josta paikkatiedot esim. arvokkaista kasvi-, linnusto- tai lepakkokohteista ovat suoraan kaupungin virastojen suunnittelijoiden käytettävissä.

Luontotietojärjestelmä

Alue- ja hankekohtaiset selvitykset

Ympäristönsuojeluyksikkö teettää aluekohtaisia luontoselvityksiä luonnonsuojelualueilta tai luonnonsuojelualueiksi ehdotetuilta alueilta tai kohteilta. Selvityksiä tarvitaan luonnonsuojeluedellytysten selvittämiseksi ja suojelukohteiden hoidon suunnittelun taustatiedoksi.

Tärkeillä luontoalueilla ympäristönsuojeluyksikkö voi osallistua myös kaavoituksessa tai erilaissa rakentamishankkeissa tarvittavan luontotiedon hankintaan.

Pääsääntöisesti alueiden käytön suunnittelun yhteydessä tulee kaavoittajan kaavaa laadittaessa selvittää tarpeellisessa määrin suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset. Helsingissä tätä tehtävää hoitaa kaupunkiympäristön toimiala.06.12.2019 04:21