Suoraan sisältöön

Vuosaaren aluesuunnitelma


Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Aurinkolahden, Keski-Vuosaaren, Kallahden, Meri-Rastilan ja Rastilan alueelle (suunnittelualue pdf-karttana).

Suunnittelusta järjestetään nyt työpajamaisia asukastilaisuuksia, joissa keskustellaan vuonna 2018 toteutetusta asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseista katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.

Tervetuloa kaikille avoimiin asukastilaisuuksiin:

Mikä on aluesuunnitelma?  
Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.
Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon ja maisemahoidonsuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  


Osallistuminen suunnitteluun?
Suunnitelman laadinta aloitettiin asukaskyselyllä. Kysely oli avoinna 7.6. — 7.7.2018 Maptionnaire -karttapalvelussa  (http://mpt.link/vuosaari). Kyselyn avulla saimme arvokkaita mielipiteitä ja ehdotuksia suunnittelun tueksi. Kyselyn tuloksiin voit tutustua sivun alaosan linkeistä.

Suunnitelman luonnosvaiheessa voi vielä tutustua luonnokseen, tavata suunnittelijoita ja antaa palautetta. Tiedotamme tästä erikseen keväällä 2019. Luonnos esitellään kaupunkiympäristön lautakunnalle ja valmis suunnitelma tulee näille sivuille kesällä 2019.Lisätietoja aluesuunnittelusta
Nina Mouhu, aluesuunnittelija
p. 09 310 39838, nina.mouhu@hel.fi

luonnonhoidosta
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija
p. 09 310 75252, antti.siuruainen@hel.fi

viestinnästä   
Tarja Lahin, vuorovaikutussuunnittelija
p. 09 310 38632, tarja.lahin@hel.fi


Asukaskysely:
Asukaskyselyn tuloksia koosteena (pdf 94 Mt)
Kyselyssä annetut avoimet kommentit (pdf 60 kt)
Kyselyn tekninen raportti (pdf 4,5 Mt)


Seuraa kaupunkiympäristöä
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
Facebook:
HelsinkiKaupunkiympäristö
twitter:
@HelsinkiKymp  


  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
20.11.2018 09:01