Suoraan sisältöön

Vuosaaren aluesuunnitelma


Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Aurinkolahden, Keski-Vuosaaren, Kallahden, Meri-Rastilan ja Rastilan alueelle (suunnittelualue pdf-karttana).

Mikä on aluesuunnitelma?  
Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.
Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 
Aluesuunnitelmassa ei oteta kantaa eikä sillä vaikuteta maankäytön suunnitteluun, kuten asemakaavoitukseen.

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon— ja maisemahoidonsuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  


Osallistuminen suunnitteluun?
Suunnitelman laadinta aloitettiin kesällä 2018 asukaskyselyllä. Kyselyn avulla saimme arvokkaita mielipiteitä ja ehdotuksia suunnittelun tueksi. Kyselyn tuloksiin voit tutustua sivun alaosan linkeistä.

Suunnittelusta pidettiin asukastilisuuksia marraskuussa Merilahden peruskoululla ja joulukuussa Vuosaaren lukiolla. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.

Merilahden koululla järjestetyssä tilaisuudessa oli saman aikaisesti mahdollisuus keskustella Ramsinrannan alueen asemakaavojen laadinnasta. Kaavahankkeiden suunnittelusta saa lisätietoja alueen kaavoittajalta (Sanna Meriläinen p. 09 310 21154).

Aluesuunnitelman luonnokseen voi vielä tutustua myöhemmin. Tiedotamme tästä erikseen suunnittelun edetessä.


Lisätietoja aluesuunnittelusta
Heikki Takainen
p. 09 310 38448, heikki.takainen@hel.fi

luonnonhoidosta
Antti Siuruainen
p. 09 310 75252, antti.siuruainen@hel.fi


Asukaskysely:
Asukaskyselyn tuloksia koosteena (pdf 94 Mt)
Kyselyssä annetut avoimet kommentit (pdf 60 kt)
Kyselyn tekninen raportti (pdf 4,5 Mt)

Kutsu asukasjärjestöille ja sidosryhmille ja Liite 1 Päätös vuorovaikutuksesta luonnon— ja maisemanhoidon suunnittelussa.

Seuraa kaupunkiympäristöä
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
Facebook:
HelsinkiKaupunkiympäristö
twitter:
@HelsinkiKymp  


  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
10.02.2020 10:13