Suoraan sisältöön

Vuosaaren aluesuunnitelma

Tutustu ja kerro mielipiteesi Vuosaaren suunnitelmaluonnoksesta!

Vuosaaren aluesuunnitelma on valmistumassa. Palautetta suunnitelmasta voi antaa 26.10.2020 asti. Tämän jälkeen suunnitelma-aineisto viimeistellään ja se viedään kaupunkiympäristölautakuntaan hyväksyttäväksi.

Lisätiedot ja palautteet

Suunnitteluinsinööri
Heikki Takainen
p. 09 310 38448
heikki.takainen@hel.fi

Suunnitteluun liittyvään aineistoon voit tutustua myös sivun alaosan linkeistä.

Saadun palautteen perusteella aluesuunnitelman luonnosta muokataan tarpeen mukaan. Ennen päätöksentekoa suunnitelma tulee nähtäville näille sivuille. Suunnitelma on kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä syksyllä 2020.

Aluesuunnitelman alueeseen kuuluvat osa Meri-Rastilasta ja Rastilasta, Kallahti, Keski-Vuosaari, Aurinkolahti ja Nordsjön kartano.
Suunnittelualue karttana (pdf)

Vartiokylänlahden ympäristön suunnitteluperiaatteet ovat tästä työstä erillään oleva kokonaisuus. Vartiokylänlahtea koskeviin suunnitelmiin voit tutustua ja kommentoida 20.5. asti myös Kerro kantasi -palvelussa. 

Mikä on aluesuunnitelma? 
Aluesuunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjausta. Yleisillä alueilla tarkoitetaan toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita.
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. 

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Aluesuunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon— ja maisemahoidonsuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  

Osallistuminen suunnitteluun?
Suunnitelman laadinta aloitettiin kesällä 2018 asukaskyselyllä. Kyselyn avulla saimme arvokkaita mielipiteitä ja ehdotuksia suunnittelun tueksi. Kyselyn tuloksiin voit tutustua sivun alaosan linkeistä.

Suunnittelusta pidettiin asukastilaisuuksia marraskuussa 2018 Merilahden peruskoululla ja joulukuussa Vuosaaren lukiolla. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.

Aluesuunnitelma-aineisto:

Vuosaaren aluesuunnitelman raportti (pdf)

Aluekortit, jotka kuvaavat alueelta tunnistettujen kuuden erilaisen osa-alueen ominaispiirteitä ja kehittämisen tavoitteita.
Aluekortit (pdf)

Vuorovaikutus:

Vuorovaikutusraportti (pdf)
Asukaskyselyn tuloksia koosteena 
Kyselyssä annetut avoimet kommentit 
Kyselyn tekninen raportti (pdf 4,5 Mt)

Tavoitekartat teemoittain (pdf):

1. Metsä- ja puustoinen verkosto
2. Niittyverkosto
3. Sininen verkosto
4. Jalankulku-, pyöräily- ja virkistysreitistöt
5. Viheralueiden palvelut

Lisätietoja aluesuunnittelusta

Heikki Takainen
p. 09 310 38448, heikki.takainen@hel.fi

luonnonhoidosta
Antti Siuruainen
p. 09 310 75252, antti.siuruainen@hel.fi

  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 13.10.2020 11:19