Suoraan sisältöön

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat


Suunnitelman tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä pohja maankäytön ja vesihuollon jatkosuunnittelulle ja siten tukea kaupunkien ja seudun yhdyskuntarakenteen sekä vesihuollon kehittymistä seuraavan vuosikymmenen aikana.
06.12.2019 04:21