Suoraan sisältöön

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat


Suunnitelman tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä pohja maankäytön ja vesihuollon jatkosuunnittelulle ja siten tukea kaupunkien ja seudun yhdyskuntarakenteen sekä vesihuollon kehittymistä seuraavan vuosikymmenen aikana.
03.11.2021 13:09