Suoraan sisältöön

Vanhankaupungin aluesuunnitelma

Mikä on Vanhankaupungin aluesuunnitelma?
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Aluesuunnitelma on voimassa kymmen vuotta. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi aluesuunnitelman kokouksessaan  24.5.2016. 

Suunnittelualueeseen kuuluvat Koskelan, Kumpulan, Käpylän, Toukolan ja Vanhakaupungin kaupunginosat.
Kartta suunnittelualueesta (pdf 3 Mt).

Aluesuunnitelma-aineisto:
Tutustu suunnitelmaselostukseen (20,5 Mt)

Liite 1 Aluekortit (27 Mt)

Liite 2 Vuorovaikutuskoosteet (26,7 Mt)

Liite 3 Yhteenveto tarveselvitysvaiheesta (17 Mt)

Liitteet 4 - 10 (22 Mt)
 

Aluesuunnitelmassa esitettyjen luonnonhoidon suunnittelutavoitteiden mukaisesti laadittuun metsäisten alueiden kuviokohtaiseen luonnonhoitosuunnitelmaan voi linkin kautta. 

Luonnonhoitosuunnitelma vuosille 2017 - 2026 (4 Mt)

Suunnittelun eteneminen
Vuonna 2014 toteutetulla asukaskyselyllä rakennusvirasto keräsi suunnittelun taustatiedoksi asukkaiden ja alueiden muiden käyttäjien mielipiteitä alueen katu- ja viheralueista. Kyselyn yhteenvetoihin voit tutustua sivun alaosan linkeistä.  Kyselyssä annettuihin kommentteihin voi edelleen tutustua myös Kerro kartalla -palvelun Päättyneet kyselyt -osiossa (http://kerrokartalla.hel.fi) .

Syyskuussa 2015 olivat alueelliset asukastyöpajat, joista saatua palautetta ja kehittämisideoita käytämme suunnittelun lähtöaineistona. 
Asukastyöpajojen yhteenveto (pdf 1,23 Mt)

Suunnittelun taustaksi ryhmiä Käpylän Yhtenäiskoulun oppilaista kertoivat ryhmätöiden avulla mielipiteitään ja tarpeitaan suunnittelualueesta. Nuorten avulla saimme tietoa liikenteellisistä ja turvattomuutta aiheuttavista epäkohdista sekä nuorille tärkeistä vapaa-ajan tavoista. Kerro kartalla -palvelun avulla selvisi, että alueelle toivotaan etenkin pump track sekä parkour aluetta. Nuorten merkitsemiin kommentteihin voi edelleen tutustua Kerro kartalla -palvelun Päättyneet kyselyt -osiossa. 
Nuorten työpajan muistioon on kerätty ryhmätöiden purkutilaisuudessa esiin nousseita ja täydentäviä kommentteja. 

Suunnitelmaluonnokseen on voinut tutustua huhtikuussa 2016 Käpylän ja Arabianrannan kirjastoissa, joissa myös suunnittelijat olivat tavattavissa.  
 

Asukaskyselyn yhteenvedot:
- asukaskyselyn yhteenveto (pdf 14 Mt)
- ajatuksia katu- ja puistoalueiden kehittämiseksi teemoittain (pdf 348 kt)
- avointa palautetta kohteittain (pdf 3,4 Mt)

 

Lisätietoja suunnittelusta antavat:
Petri Arponen, aluesuunnittelija, p. 09 310 38955
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, p. 09 310 38448
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, p. 09 310 75252
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

                                                                                                                                 Takaisin 

 06.12.2019 04:23