Suoraan sisältöön

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 28.11.2017.

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma (pdf, 13 Mt).
Liite 1 Aluekortti (1 Mt)
Liite 2 Uutelan aluefoorumin muistio (121 kt) 
Liite 3 Uutelan erikoispuuston ympäristöhistoriallinen selvitys ja inventointi (9Mt)

Muita aineistoja: Uutelan luontoalueiden hoitoluokat

Tarkempi luonnonhoidon toteutussuunnitelma

Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelma vuosille 2018 - 2027 (pdf, 6Mt)

Toteutussuunnitelmassa kuvailtua kuviokohtaista toteutusta on maaliskuun alussa 2021 tarkennettu seuraavasti:

  • Ei toimenpiteitä: kuviot 93, 95, 98, 99, 103, 106, 194 ja 194.1
  • Kuvioilla 38, 82, 166 ja 188 tehdään harvennuksen sijaan yksittäisten puiden poistoa.
  • Niillä 29 kuviolla, joille oli alunperinkin suunniteltu vain yksittäisten puiden poistoja, puita poistetaan vain reittien, tonttien ja taimikoiden läheltä. Tavoite on, että reitit ja tontit ovat normaalisääoloissa turvallisia.
  • Harvennus tehdään suunniteltua kevyempänä kuvioilla 66, 70 ja 110.
  • Kuvio 53: saroilta poistetaan puut ja sarkaojien reunoilta huonokuntoisia kuusia. Sarkojen päähän jätetään vaihettumisvyöhyke Rudträskin puoleiseen reunaan.
  • Kuviolla 146 viljelypalsta-alueen reunassa tavoitteena on, että hyötykasvien viljelylle jää riittävästi valoa. Kuviolla tehdään muuten suunnitelman mukainen harvennus, mutta jätetään etenkin pajuja ja raitoja.

Tietoa suunnittelusta 

Uutela on yksi Helsingin arvokkaimmista luonto- ja ulkoilualuekokonaisuuksista. Uutela toimii monien kaupunkilaisten lähivirkistysalueena, mutta alueelle saavutaan myös muualta Helsingistä sekä pääkaupunkiseudulta.

Hoito- ja kehittämissuunnitelman tavoitteena on turvata, ylläpitää ja kehittää alueen luonto- ja ulkoilutoimintoja sekä palveluja huomioiden Uutelan monipuoliset luontoarvot. Osana suunnittelua on tarkasteltu ulkoilureittien, opastuksen, kalusteiden, palveluiden ja jätehuollon nykytilaa ja tarvetta.  Uutelan luonnonsuojelualueet sekä yksityiset tontit eivät kuulu suunnittelualueeseen.

Suunnittelua on ohjannut kaupungin eri hallintokuntien asiantuntijoista muodostuva ohjausryhmä. Työn tausta-aineistona on käytetty laajasti alueelta aikaisemmin tehtyjä selvityksiä ja inventointitietoja sekä myös alueen asukkailta ja muilta käyttäjiltä saatua palautetta.

Suunnittelun lähtöaineistoksi oli mahdollista vastata ja antaa palautetta asukas- ja käyttäjäkyselyssä Kerro kartalla -palvelussa syys-lokakuussa 2016. Suunnittelun asiantuntijat olivat maaliskuussa 2017 Vuosaari-Seuran järjestämässä aluefoorumissa keskustelemassa Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmasta. Saatua palautetta on käsitelty suunnitteluryhmässä ja huomioitu suunnitelmassa. 

Suunnitteluun liittyviä aineistoja:

Suunnittelun lähtöaineistoksi valmistuneita teemakarttoja:

Lisätiedot

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi

Metsäiset alueet ja luonnonhoidon suunnittelu
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija
puh. 09 310 75252

Reitistö, valaistus, palvelut
Nina Mouhu, aluesuunnittelija
puh. 09 310 39838

Luonnonsuojelualueet
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija
puh. 09 310 38450

Muut Helsingin luonnonhoidon toteutussuunnitelmat löytyvät osoitteesta hel.fi/luonnonhoitosuunnitelmat.

 08.03.2021 11:53