Suoraan sisältöön

Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelma

Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelma on valmistumassa.


Mikä on aluesuunnitelma?
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Suunnittelualuetta rajaavat pohjoisessa Vantaan raja,Vihdintie ja sen itäpuoleinen yritysalue, etelässä Munkkivuori ja  idässä Espoon raja.

Kartta suunnittelualueesta (pdf 1,8 Mt)
 

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnon hoidolle ja monimuotoisuudelle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  Luonnonhoidon tarkemmat toteutussuunnitelmat laaditaan tavoitteiden mukaisesti aluesuunnitteluvaiheen jälkeen.

Suunnitteluun eteneminen
Asukaskyselyllä keräsimme alueen asukkailta ja muilta käyttäjiltä mielipiteitä alueen katu- ja viheralueista suunnittelun taustatiedoksi. Kyselyn yhteenvetoihin voit tutustua sivun alaosan linkeistä. Kyselyssä annettuihin kommentteihin voi tutustua Kerro kartalla -palvelun Päättyneet kyselyt -osion kautta (http://kerrokartalla.hel.fi ).  

Tammikuussa 2017 olivat alueelliset asukastyöpajat, joista saatua palautetta ja kehittämisehdotuksia hyödynnämme suunnittelun edetessä. Asukastyöpajat pidettiin Pitäjänmäen peruskoululla 24.1 ja Konalan ala-asteella 30.1.2017. Asukastilaisuuksissa esillä olleet kehittämiskohteet olivat kommentoitavana myös Kerro kantasi -palvelussa (https://kerrokantasi.hel.fi) . 

Asukaskysely:
Alueella on toteutettu vuonna 2012 asukaskysely, jonka tuloksia hyödynnetään osaksi vielä suunnittelun tausta-aineistona. 

Asukaskyselyn yhteenvedot:
asukaskyselyn yhteenveto (10,2 Mt)
- asukaspalauteet teemoittain (358 kt)
- kyselyssä annetut avoimet kommentit (814 kt)


Lisätietoja suunnittelusta

Tiina Uusitalo, aluesuunnittelija, p. 09 310 20764
Markus Holstein, metsäsuunnittelija, p. 09 310 64829
etunimi.sukunimi@hel.fi


 

 06.12.2019 04:24