Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma


Suunnitelma edennyt luonnosvaiheeseen!
Suunnitelmaan sisältyvistä hanke-ehdotuksista on voinut kertoa mielipiteensä 27.11. 11.12.2017 Kerro kantasi -palvelussa . Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelman ehdotettuihin kohteisiin ja annettuihin kommentteihin voi edelleen tutustua palvelussa Kaikki kuulemiset valikon kautta. 

Nyt annettua palauteta käydään läpi ja suunnitelma viimeistellään vuoden loppuun mennessä. Tarkoituksena on saada suunnitelma lautakunnan hyväksyttäväksi kevään 2018 aikana.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Haltiala, Länsi- ja Itä-Pakila, Paloheinä, Torpparinmäki ja Tuomarinkartano. 
Kartta suunnittelualueesta (3 Mt)

Mikä on aluesuunnitelma?
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.  

Tutustu suunnitelman luonnosraporttiin (10 Mt)
Liite 2 Lumilogistiikkaselvitys (1,7 Mt)
Liite 3 Ekosysteemipalvelut teemakarttana (4,2 Mt)

Suunnitelmaan liittyvät aluekortit esittävät tiivistetysti alueelle tyypillisiä ominaispiirteitä ja arvoja. Kortit toimivat alueiden kehittämisen ja tarkemman suunnittelun pohjana (Liite 1 Aluekortit alueittain). 
Aluekortti 1, Länsi- ja Itä-Pakila ja Paloheinä (870 kt)
Aluekortti 2, Torpparinmaki (881 kt)
Aluekortti 3, Haltialan ja Tuomarinkylan kulttuurimaisema (2,1 Mt)
Aluekortti 4, Haltialan metsä ja aarnialue (2,4 Mt)


Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja monimuotoisuudelle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tuomarinkylän kaupunginosan alueelle sijoittuvasta Keskuspuistosta on tekeillä erillinen luonnonhoitoa koskeva yleissuunnitelma. Nyt laadittavaan aluesuunnitelmaan sisältyy kuitenkin Keskuspuiston alueelle sijoittuvien reittien ja muiden palvelujen tarpeiden kartoitus sekä kehittäminen. 

Lisätietoja Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelmasta.
Lisätietoja Keskuspuiston yleissuunnitelmasta antaa Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava, p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi.


Suunnitteluun osallistuminen

Asukaskysely
Aluesuunnitelman laadinta aloitettiin asukaskyselyllä. Kyselyn vastauksista saamme alueiden käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia katu- ja viheralueiden hoidon ja kunnostuksen sekä yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi.
Kyselyyn oli mahdollista vastata maaliskuussa 2017 Kerro kartalla -palvelussa (http://kerrokartalla.hel.fi). Voit edelleen tutustua annettuihin kommentteihin palvelun Päättyneet kyselyt — osion kautta. Kyselyn yhteenvetoihin voi tutustua sivun alaosan linkeistä.

Työpajat
Huhtikuussa 2017 pidimme kaikille avoimia keskustelevia asukastyöpajoja saadaksemme edelleen palautetta ja kehittämisehdotuksia suunnittelun tueksi. Tilaisuuksissa hyödynsimme asukaskyselyn tuloksia sekä keskustelimme esiin nousseista kohteista. Saman sisältöiset alueelliset työpajat pidimme erikseen Länsi- ja Itä-Pakilan sekä Tuomarinkartanon kohteista ja toisen Haltialan, Paloheinän ja Torpparinmäen kohteista.

Yhteenveto asukastyöpajoista (1,1 Mt)


Koululuokka mukana suunnittelussa
Paloheinän peruskoulun 5. C-luokan oppilaat tuottavat nyt syksyn aikana arvokasta tietoa suunnitteluun yhdessä opettajan kanssa. Työn alla olevien ryhmätöiden avulla oppilaat havainnoivat ja kertovat mielipiteitään sekä myös parannusehdotuksia heidän lähiympäristöstään.

Yhteenveto ryhmätöistä (151 kt)

Lisätietoja aluesuunnittelusta
Anni Tirri, aluesuunnittelija, 
p. 09 310 38335, anni.tirri@hel.fi

Vuorovaikutus ja viestintä  
Tarja Lahin, p. 09 310 38632, tarja.lahin@hel.fi

Asukaskyselyn yhteenvedot:
Asukaskyselyn yhteenveto (7 Mt)
Teemakartta (1,5 Mt)
Ajatuksia alueiden kehittämiseksi (405 kt)  
Tekninen raportti (383 kt)  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
18.05.2018 11:23