Suoraan sisältöön

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma

Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Maunulan, Metsälän, Oulunkylän, Pirkkolan, Veräjälaakson ja Veräjämäen alueelle. 
Suunnittelualueen rajaus karttana (5 Mt pdf)

Suunnittelusta järjestetään työpajamaisia asukastilaisuuksia, joissa keskustellaan asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseista katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista. 

Tervetuloa kaikille avoimiin tilaisuuksiin:

  • Tiistaina 20.11. klo 17.30 Oulunkylän yhteiskoululle (Siltavoudintie 24)
    keskustellaan koko kaupunginosaa koskevasta aluesuunnitelmasta, mukana myös Patolan nykyisten lämpölaitoksen viereen suunniteltavan uuden laitoksen asemakaavamuutos sekä maakaasuputken ja muun kunnallistekniikan siirto Maunulassa ja Patolassa asuntorakentamisen alta. Esillä myös Käskynhaltijantien ympäristön katu ja puistosuunnitelmia.
  • Torstaina 22.11. klo 17.30 Maunula-talolle (Metsäpurontie 4)
    työskennellään työpajamaisesti aiheena laadittava aluesuunnitelma. Saat tietoa myös puistokummitoiminnasta.

    Kutsu asukasjärjestöille ja sidosryhmille ja Liite1 Päätös vuorovaikutuksesta luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelussa.Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.
Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon ja maisemahoitosuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  


Osallistuminen suunnitteluun?
Suunnitelman laadinta aloitettiin asukaskyselyllä. Kysely oli avoinna 7.6. — 7.7.2018 Maptionnaire -karttapalvelussa  (http://mpt.link/oulunkyla_maunula). Kyselyn avulla saimme arvokkaita asukkaiden ja muiden käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia suunnitelman tueksi. Kyselyn yhteenvetoon voit tutustua asukastilasiuuksissa sekä näillä sivuilla joulukuun alusta lähtien.

Suunnitelman luonnokseen voi vielä tutustua, tavata suunnittelijoita ja antaa palautetta. Tiedotamme tästä erikseen keväällä 2019.

Luonnos esitellään kaupunkiympäristön lautakunnalle ja valmiiseen suunnitelmaan voi tutustua näillä sivuilla kesällä 2019.

Lisätietoja aluesuunnittelusta
Laura Kakkola, maisema-arkkitehti 
p. 09 310 21276, laura.kakkola@hel.fi

luonnonhoidosta
Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi

viestinnästä   
Tarja Lahin, vuorovaikutussuunnittelija
p. 09 310 38632, tarja.lahin@hel.fi  


Seuraa kaupunkiympäristöä:

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Facebook: HelsinkiKaupunkiympäristö

twitter: @HelsinkiKymp  
  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
20.11.2018 09:03