Suoraan sisältöön

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma

Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Maunulan, Metsälän, Oulunkylän, Pirkkolan, Veräjälaakson ja Veräjämäen alueelle. 
Suunnittelualueen rajaus karttana (5 Mt pdf)

Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.
Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon— ja maisemahoidonsuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  


Osallistuminen suunnitteluun?
Suunnitelman laadinta aloitettiin kesällä 2018 asukaskyselyllä. Kyselyn avulla saimme arvokkaita asukkaiden ja muiden käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia suunnitelman tueksi. 
Tutustu asukaskyselyn yhteenvetoon (pdf 7,1 Mt))
Kyselyn avoimet kommentit (pdf 3,4 Mt))
Kyselyn tekninen raportti (pdf)

Suunnittelusta pidettiin asukastilaisuudet marraskuussa Oulunkylän yhteiskoululla ja Maunula-talolla. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.
 
Oulunkylän yhteiskoulun tilaisuudessa oli saman aikaisesti esillä myös muita alueen ajankohtaisia suunnitelmia:
Patolan nykyisen lämpölaitoksen viereen suunniteltavan uuden laitoksen asemakaavamuutos sekä maakaasuputken ja muun kunnallistekniikan siirto Maunulassa ja Patolassa asuntorakentamisen alta. Näiden hankkeiden suunnittelu ja toteutus eivät sisälly aluesuunnitelmaan vaan ovat erillisiä kokonaisuuksiaan.

Aluesuunnitelman edettyä luonnosvaiheeseen syksyllä 2019 voi siihen vielä tutustua ja antaa palautetta. Tiedotamme tästä erikseen. 

Luonnos esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle ja valmiiseen suunnitelmaan voi tutustua vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja aluesuunnittelusta
Laura Kakkola, maisema-arkkitehti 
puh. 09 310 21276, laura.kakkola@hel.fi

luonnonhoidosta
Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
puh. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi

viestinnästä   
Tarja Lahin, vuorovaikutussuunnittelija
puh. 09 310 38632, tarja.lahin@hel.fi


Liitteitä:

Kutsu asukasjärjestöille ja sidosryhmille ja Liite1 Päätös vuorovaikutuksesta luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelussa.


Seuraa kaupunkiympäristöä:
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi  
Facebook: HelsinkiKaupunkiympäristö
Twitter: @HelsinkiKymp
 
  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
11.06.2019 08:20