Suoraan sisältöön

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun aluesuunnitelma

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.12.2015 aluesuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi, mutta jätti hyväksymättä luonnon hoitoa koskevan osuuden (linkki päätösasiakirjaan). Kevään 2016 aikana luonnon osuutta vielä tarkastellaan ja pyritään hyväksyttämään yleisten töiden lautakunnassa kesään 2016 mennessä. 

Valmiiseen suunnitelmaraporttiin ja siihen liittyvään aineistoon voit tutustua linkeistä. 
Suunnitelma-aineisto:
- Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma vuosille 2016 - 2025 (10 Mt pdf)
- osa-alueet kartalla (pdf)
Suunnittelualueet aluekortteina (6,6 Mt pdf)
- Tarveselvitysraportti (21 Mt pdf)
- Lumilogistiikkaselvitys (1,5 Mt pdf)

Suunnittelun eteneminen

Vuonna 2013 toteutetulla asukaskyselyllä rakennusvirasto keräsi suunnittelun taustatiedoksi asukkaiden mielipiteitä alueen katu- ja viheralueiden hoidon ja kunnostuksen sekä yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen. Asukaskyselyn kommentteihin ja karttamerkintöihin voi edelleen tutustua Kerro kartalla -palvelun Päättyneet kyselyt -osiossa (http://kerrokartalla.hel.fi). Kyselyn yhteenvetoihin ja tuloksiin voit tutustua sivun alaosan linkeistä.

Marraskuussa 2014 järjestimme asuastalo Myllärissä työpajan, jossa esittelimme vuoden 2013 asukaskyselyn sekä kesän ja syksyn 2014 aikana tehdyn tarveselvityksen tuloksia. Teemapisteiden kautta keskustelimme ja pohdimme lähtöaineistoista esiin nousseiden kohteiden parantamisesta ja toteuttamisesta.  Tilaisuus selkeytti suunnittelijoille asukkaiden näkemyksiä sekä toi hyvin esiin kohteita, jotka koetaan tärkeimmiksi toteuttamisen kannalta. Tilaisuuden yhteenvetoon voit tutustua sivun alaosan linkistä.

Luonnosvaiheessa oleviin suunnitelmiin oli mahdollista antaa palautetta 28.9. - 11.10.2015 Kerrokartalla -palvelussa. Annettuihin kommentteihin voi edelleen tutustua palvelun Päättyneet kyselyt -osiossa (http://kerrokartalla.hel.fi) . 

Suunnittelualuetta rajaavat pohjoisessa Myllymestarintie (Kehä I), etelässä Turunlinnantie ja Itäväylä, idässä Viikintie ja Hallainvuoren viheralue.

Kartta suunnittelualueesta (pdf 691 kt)

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmassa määritellään alueelle luonnonhoidolliset tavoitteet. Yhdessä asukkaiden ja muiden osallisten kanssa määrittelemme tärkeitä luonnonhoidon arvoja ja tavoitteita, joiden mukaan hoitotoimenpiteitä jatkossa suunnitellaan. Luonnonhoidon osuus käsitellään kaupunginhallituksen nimeämässä luonnonhoidon työryhmässä ennen yleisten töiden lautakunnan käsittelyä. Luonnonhoidon tarkemmat toteutussuunnitelmat laaditaan tavoitteiden mukaisesti aluesuunnitteluvaiheen jälkeen.

Luonnonhoidon suunnitelmat:
- luonnonhoidon hoitoluokkakartta (pdf 3,2 Mt)
- hoitotoimenpiteet kartalla (pdf 5 Mt)
- karttojen merkintöjen selitykset (pdf 13 kt)

Lisätietoja antavat:   
Nina Mouhu, aluesuunnittelija,  p. 09 310 39838   
Antti Siuruainen,  metsäsuunnittelija, p. 09 310 75252
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hel.fi
  

- Vuoden 2013 asukaskyselyn palautteiden yhteenvedot:
asukaskyselyn yhteenveto (pdf  11 Mt)
- asukaspalauteet teemoittain (pdf 189 kt)
- karttamerkintöjen palautteet (pdf 497 kt)
- kyselyn tekninen raportti (pdf) 

- Marraskuussa 2014 pidetyn Asukastyöpajan yhteenveto (pdf 1,5 Mt) ja muistio (pdf 111 kt)

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 06.12.2019 04:24