Suoraan sisältöön

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma

Aluesuunnitelma on valmistunut. 

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma vuosille 2018 2027 (pdf )

Suunnitelman liitteet
Liite 1 Aluekortit
Liite 2 Lumilogistiikkaselvitys (pdf)
Liite 3 Ekosysteemipalveluiden teemakartat (pdf)
Liite 4 Vuorovaikutusaineisto (pdf)

Mikä on aluesuunnitelma?
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.  

Suunnittelualueeseen kuuluvat Kivikko, Kontula, Kurkimäki, Mellunmäki, Vesala sekä Puotinharjun ja Vartiokylän pohjoiset osa-alueet.
Kartta suunnittelualueesta (3 Mt)

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja monimuotoisuudelle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  
 

Suunnitteluun eteneminen:
Asukaskysely:   
Kyselyn avulla saimme asukkaiden ja muiden käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia katu- ja viheralueiden hoidon ja kunnostuksen sekä yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamisesta. Vastaukset ovat osa lähtötietoja aluesuunnitelman laadinnassa. Kysely oli avoinna 1. — 31.5.2017 Kerro kartalla -palvelussa (http://kerrokartalla.hel.fi) . Kyselyyn annettuihin karttakommentteihin voi edelleen tutustua palvelun Päättyneet kyselyt -osiossa. 

Asukastilaisuudet:
Pidimme avoimet asukastilaisuudet 9. ja 11.10.2017, joissa keskustelimme tarkemmin asukaskyselyn tuloksien kautta valitusta katu- ja puistokohteista. Kohteista oli mahdollisuus keskustella asiantuntijan kanssa ja vapaasti esittää ideoitaan ja näkemyksiään.  
Asukaskyselyn tuloksiin ja mielipiteisiin raporttimuodossa voi tutustua sivun alaosan linkeistä.      

Suunnitteluun liittyvää aineistoa:
Tutustu Asukastilaisuuksien yhteenvetoon (2 Mt)
Asukaskyselyn yhteenveto (11 Mt)
Asukkaiden kehittämisehdotuksia (842 kt)
Avoimet kommentit koottuna (669 kt)


  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 05.02.2020 11:38