Suoraan sisältöön

Malmin ja Pukinmäen aluesuunnitelma

Kaupunkiympäristön toimiala aloitti aluesuunnitelman laadinnan Malmin ja Pukinmäen alueelle syys-lokakuussa 2019 katu- ja puistoalueita koskevalla kyselyllä. Vastaajien mielipiteet ja ehdotukset toimivat suunnittelun lähtötietona. Suunnitelman tavoitteena on kohdentaa katu- ja viheralueiden hoitoa ja kunnostusta saadun palautteen mukaan sekä parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Kyselyn yhteenvetoihin voit tutustua sivun alaosan linkeistä. 

Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjausta 2020-luvun ajan. Yleisillä alueilla tarkoitetaan toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita. Aluesuunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Aluesuunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta. Malmin uusin asuinaluekokonaisuus eli Malmin lentokenttäalue ei kuulu aluesuunnitelmaan.
Suunnittelualueen rajaus (pdf)

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Luonnon huomioiminen? 
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja monimuotoisuudelle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. 


Osallistuminen aluesuunnitteluun?
Suunnittelun edetessä kutsumme alueen asukkaita ja muita käyttäjiä yhdessä suunnittelijoiden kanssa pohtimaan ja kehittämään yhteistä näkemystä alueella esiin nousseista kohteista.  Suunnittelun luonnosvaiheessa on myös vielä mahdollisuus tutustua ja kertoa mielipiteitään. Osallistumisen vaiheista saat tiedon kaupungin verkkosivuilta, sosiaalisesta mediasta tai Malmin uutiskirjeestä.

Luonnos on tavoitteena esitellä kaupunkiympäristön lautakunnalle syksyn 2020 aikana.

Tilaamalla Malmin uutiskirjeen saat sähköpostiisi ajakohtaista tietoa alueen suunnittelusta ja tulevista tapahtumista

(Tilaa uutiskirje -linkki). 

Suunnitteluun liittvää aineistoa:
Asukaskyselyn yhteenvetoraportti (pdf)
Asukaskyselyn karttakommentit (pdf)
Kyselyn tekninen raportti (pdf)


Lisätietoja aluesuunnittelusta
Johanna Himberg, aluesuunnittelija
p. 09 310 21806, johanna.himberg@hel.fi

kaupunkiluonnosta
Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi


Lisätietoja Malmin suunnittelusta

Malmin lentokentän rakentumisesta ja ajankohtaisista asioista saat lisätietoa alueen omilta esittelysivuilta (www.uuttahelsinkia.fi).

Talvikaudella 2018–2019 suunnittelijat tekivät Malmin keskusta huomenna –työnimellä keskustalle pitkän tähtäimen visiota. Asukkaiden mielipidettä kysyttiin hankkeen aluksi ja työtä jatkoi asukkaista koottu sparrausryhmä viime toukokuuhun saakka, jolloin työn tulokset olivat esillä Malmin päivässä. Lisätietoja sivuilta Malmin keskustan suunnittelu.

Malmin ajankohtaisesta asuntorakentamisesta löydät lisätietoja Malmin aluerakentamisen esittelysivulta.

Tietoa muista alueella käynnissä olevista suunnitelmista ja hankkeista löytyy Helsingin karttapalvelusta (Suunnitelmat ja hankkeet)

  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 06.05.2020 16:21