Suoraan sisältöön

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma on valmistunut. Suunnitteluaineistoon voit tutustua seuraavista linkeistä. 

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma (pdf, 10 Mt)

Aluekortit

Vuorovaikutusraportti 

Karttakysely 2019

Malmin keskusta huomenna -kyselyn tulokset 2019

Suunnittelualue kartalla


Suunnitelman luonnos oli kommentoitavana Kerro kantasi -verkkopalvelussa 12.9.–13.10.2019 ja siitä saatiin palautetta. Palaute otettiin huomioon suunnitelman valmistelussa.

Palautteen perusteella päivitetty yleisten alueiden suunnitelma ja vuorovaikutusraportti olivat esillä 10.11.–13.12.2020 ja kommentoitavana Kerro kantasi -palvelussa. Suunnitelmasta järjestettiin myös verkkoasukastilaisuus 25.11.2020. Illassa keskusteltiin siitä, miten alueen katu- ja viheralueita kehitetään tulevalla vuosikymmenellä. 
Kooste kysymyksistä ja vastauksista

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma hyväksyttiin Kaupunkiympäristölautakunnassa keväällä 2021.

Lisätietoja:
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti
p. 09 310 21806, johanna.himberg@hel.fi


Mikä on yleisten alueiden suunnitelma?

Yleisten alueiden suunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjausta 2020-luvun ajan. Yleisillä alueilla tarkoitetaan toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita. Yleisten alueiden suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Yleisten alueiden suunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta. Malmin uusin asuinaluekokonaisuus eli Malmin entinen lentokenttäalue ei kuulu yleisten alueiden suunnitelmaan.

Kaupunkiympäristön toimiala aloitti yleisten alueiden suunnitelman (aiemmin aluesuunnitelman) laadinnan Malmin ja Pukinmäen alueelle syys-lokakuussa 2019 katu- ja puistoalueita koskevalla kyselyllä. Vastaajien mielipiteet ja ehdotukset toimivat suunnittelun lähtötietona. Suunnitelman tavoitteena on kohdentaa katu- ja viheralueiden hoitoa ja kunnostusta saadun palautteen mukaan sekä parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Kyselyn yhteenvetoihin voit tutustua sivun alaosan linkeistä. 

Suunnittelualueen rajaus (pdf)

Yleisten alueiden suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Luonnon huomioiminen? 

Yleisten alueiden suunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja monimuotoisuudelle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma tehdään yleisten alueiden suunnitelman hyväksymisen jälkeen. 

Miten seurata suunnittelua?

Osallistumisen vaiheista saat tiedon kaupungin verkkosivuilta, sosiaalisesta mediasta tai Malmin uutiskirjeestä.

Tilaamalla Malmin uutiskirjeen saat sähköpostiisi ajakohtaista tietoa alueen suunnittelusta ja tulevista tapahtumista

(Tilaa uutiskirje -linkki). 

Suunnitteluun liittyvää aineistoa:

Asukaskyselyn yhteenvetoraportti (pdf)
Asukaskyselyn karttakommentit (pdf)
Kyselyn tekninen raportti (pdf)


Lisätietoja aluesuunnittelusta
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti 
p. 09 310 21806, johanna.himberg@hel.fi

kaupunkiluonnosta
Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi


Lisätietoja Malmin suunnittelusta

Malmin entisen lentokentän rakentumisesta ja ajankohtaisista asioista saat lisätietoa alueen omilta esittelysivuilta (www.uuttahelsinkia.fi).

Talvikaudella 2018–2019 suunnittelijat tekivät Malmin keskusta huomenna –työnimellä keskustalle pitkän tähtäimen visiota. Asukkaiden mielipidettä kysyttiin hankkeen aluksi ja työtä jatkoi asukkaista koottu sparrausryhmä viime toukokuuhun saakka, jolloin työn tulokset olivat esillä Malmin päivässä. Lisätietoja sivuilta Malmin keskustan suunnittelu.

Malmin ajankohtaisesta asuntorakentamisesta löydät lisätietoja Malmin aluerakentamisen esittelysivulta.

Tietoa muista alueella käynnissä olevista suunnitelmista ja hankkeista löytyy Helsingin karttapalvelusta (Suunnitelmat ja hankkeet)


  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 05.11.2021 08:46