Suoraan sisältöön

Kulosaaren ja Mustikkamaan suunnitelmat

Kulosaaren aluesuunnitelma vuosille 2016 - 2025 sekä Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelma on hyväksytty 8.12.2015 yleisten töiden lautakunnassa. Painettuihin julkaisuihin on mahdollista tutustua Kulosaaren yhteiskoulun Lukutuvassa.

Kartta suunnittelualueesta  
  

Kulosaaren aluesuunnitelma
Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Aluesuunnitelma on voimassa kymmen vuotta.

Valmistuneeseen suunnitelmaraporttiin voit tutustua linkistä 
Kulosaaren aluesuunnitelma vuosille 2016 - 2025 (9Mt)

 

Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelma
Suunnitelmassa määritellään seuraavan kymmenvuotiskauden toiminallisia ja maisemahoidollisia tavoitteita huomioiden  Mustikkamaan käyttöaste, käyttäjien antama palaute sekä alueen historia ja muut arvot. 

Voit tutustua Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan (42 Mt pdf)


Luonnon huomioiminen
Aluesuunnittelun yhteydessä tehdään myös alueen luonnonhoitoa käsittelevä suunnitelmaosio, jossa hoidon ja toimenpiteiden tavoitteet määritellään huomioiden alueen asukkaiden, käyttäjien sekä muiden asiantuntijoiden tarpeet ja toiveet. Tarkempi metsäkuviokohtainen luonnonhoidon toimenpidesuunnitelma tehdään tämän suunnitteluvaiheen jälkeen asukkailta ja muilta asiantuntijoilta saatujen palautteiden perusteella. 

Kulosaaren ja Mustikkamaan alueella aloitetaan toteutussuunnitelmien mukaiset metsänhoidolliset toimenpiteet kevättalvella 2016. Töiden aloittamisesta tiedotetaan niillä alueilla maastokyltein sekä lähikiinteistöjä tiedottamalla.

Voit tutustua Kulosaaren luonnonhoidon tavoitteisiin (pdf 905 kt)
Voit tutustua Mustikkamaan luonnonhoidon tavoitteisiin (pdf 852 kt)


Luonnonhoidon suunnitelmat:
Kulosaaren luonnonhoidon toteutussuunnitelma (1,2 Mt)
Mustikkamaan luonnonhoidon toteutussuunnitelma (1,3 Mt)


Suunnittelun eteneminen:

Asukaskysely
Touko-kesäkuussa 2014 toteutetulla asukaskyselyllä keräsimme suunnittelun tausta-aineistoksi asukkaiden mielipiteitä suunnittelualueen katu- ja viheralueiden hoidon ja kunnostuksen sekä yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen. Asukaskyselyn kommentteihin ja karttamerkintöihin voi edelleen tutustua Kerro kartalla -palvelun Päättyneet kyselyt -osiossa (http://kerrokartalla.hel.fi).  Asukaskyselyn yhteenvetoon voi tutustua linkistä, yhteenveto Kulosaaren ja Mustikkamaan asukaskyselystä
 

Asukasilta Kulosaaressa 
Suunnitelmia esittelevä asukastilaisuus pidettiin 11.3.2015 Kulosaaren ala-asteella. Tilaisuuden alussa oli esillä myös osa Kulosaaren yhteiskoulun ja ala-asteen ryhmätöinä toteutettujen työpajojen töitä sekä valokuvia.

Asukastilaisuuden muistio (pdf 91 kt)


Alueen nuoret osallistuivat suunnitteluun
Joulukuussa 2014 Kulosaaren yhteiskoulun 9 F. ja Kulosaaren ala-asteen oppilaita luokilta 4. ja 5. osallistuvat suunnittelijoiden ja nuorisokeskuksen nuoriso-ohjaajien rennossa otteessa ideoimaan Kulosaaren toimintoja nuorten näkökulmasta. Yhteenveto tilaisuuksista ja muutamia nuorten töitä olivat esillä kevään asukastilaisuudessa.

Linkeistä voi tutustua nuorten mielipiteiden ja ideoiden yhteenvetoihin, jotka on koottu ryhmätöistä. 
Yhteenveto yhteiskoulun työpajasta (pdf 74 kt)
Yhteenveto ala-asteen työpajasta (pdf 76 kt)

 


  

 

 

                                                                                                                                 Takaisin 

 06.12.2019 04:23