Suoraan sisältöön

Keskuspuiston opastussuunnitelma

Keskuspuistoon saadaan uusi opastus

Oletko eksynyt Keskuspuistoon? Haluatko löytää talvellakin ylläpidettäviä kävelyreittejä helposti? Jos vastasit näihin kyllä, uusi Keskuspuiston opastus on todellinen pelastus. Uuden maastoon rakennettavan karttaopasteisiin perustuvan opastuksen ansiosta voit suunnitella itsellesi haluamiasi ulkoilulenkkejä ja löydät perille.

Helsingin kaupunki suunnittelee uutta opastusta Keskuspuistoon. Opastus tehdään olemassa oleville ulkoilureiteille nykyisten ulkoilupalvelujen mukaisesti. Uuden opastuksen rakentaminen viivästyy ja sen tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kun aikataulu selviää.

Ulkoilijoita palveleva opastus

Keskuspuiston uusi opastus vastaa runsaaseen käyttäjäpalautteeseen, jota on saatu luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelun yhteydessä sekä muun asukaspalauteen kautta. Uusille maasto-opasteille on suuri tarve, sillä Keskuspuiston reitistö on laaja ja opastus on ollut puutteellinen.

Opastus toteutetaan Keskuspuiston ulkoilumajoille ja muihin keskeisimpiin kohtiin tulevin kartallisin pääopastein. Tärkeimpiin risteysalueisiin sijoitetaan kartallisia opasteita tai viittoja. Keskuspuiston pohjois - eteläsuuntainen pääreitti, ratsastusreitit, valaistut kuntohiihtolenkit ja maastopyöräreitti merkitään maastoon pollarein tai puihin ja valaisinpylväisiin kiinnitetyin pannoin.

Kesän ja talven reitit

Puiston mittava pyöräilyn ja kävelyn reitistö muuttuu talvella. Keskuspuisto on suosittu hiihtopaikka ja ladut pidetään hyvässä kunnossa päivittäisellä ylläpidolla. Uudessa opastuksessa erotellaan talvikautena auratut käveltävät ja pyöräiltävät reitit sekä ladut toisistaan selkeästi. Uutena ja toivottuna reittiyhteytenä opastetaan talvisin aurattu pyöräily- ja kävelyreitti Kuninkaantammesta Niskalaan ja Niskalasta Torpparinmäkeen.

Joissakin kohdissa latuverkosto on niin kattava, että pyöräily ja kävely ohjataan viereiseen katuverkkoon. Näin saadaan toteutettua toivottuja aurattuja kiertolenkkejä Keskuspuistoon.

Uutuutena Helsingin ensimmäinen opastettu maastopyöräreitti

Keskuspuistoon tulee Helsingin ensimmäinen opastettu maastopyöräreitti, joka kulkee Laaksosta Keskuspuiston halki Haltialaan ja Pitkäkoskelle. Reitin pituus on noin 16 kilometriä. Reitti perustetaan jo olemassa oleville poluille, joita kunnostetaan heikoimmin kantavista kohdista soralla ja paikoin pitkospuilla.

Uuden reitin on tarkoitus ohjata maastopyöräilyä pois muilta luontoalueilta ja vähentää maaston kulumista. Reitti helpottaa myös muiden ulkoilijoiden metsissä liikkumista, kun maastopyöräilijät kulkevat selkeämmin omalla reitillään. Reitti on suunniteltu yhdessä maastopyöräilijöiden kanssa.

Ulkoilijoilta saatiin mielipiteitä opasteista

Opastussuunnitelman luonnos oli kommentoitavana luonnosvaiheessa Kerrokantasi-palvelussa 28.10. -17.11.2019. 

Opastuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 12.5.2020. 

Maastopyöräreitti ja latupohjia tehdään 2021. Tämän jälkeen muiden reittien opastus toteutetaan määrärahojen puitteissa. 

Havainnekuvia opasteista

Keskuspuiston karttaopaste (jpg)
Opastemallit (jpg)

Lisätietoja:
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava
Puisto- ja viheraluesuunnittelu
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi


21.01.2022 16:19