Suoraan sisältöön

Keskuspuiston opastus

Keskuspuistoon saadaan uusi opastus

Oletko eksynyt Keskuspuistoon? Haluatko löytää talvellakin ylläpidettäviä kävelyreittejä helposti? Jos vastasit näihin kyllä, uusi Keskuspuiston opastus on todellinen pelastus. Uuden maastoon rakennettavan karttaopasteisiin perustuvan opastuksen ansiosta voit suunnitella itsellesi haluamiasi ulkoilulenkkejä ja löydät perille.

Keskuspuisto saa uudet opasteet. Opastuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 12.5.2020. Opastus tehdään olemassa oleville ulkoilureiteille nykyisten ulkoilupalvelujen mukaisesti.

Ulkoilijoita palveleva opastus

Keskuspuiston uusi opastus vastaa runsaaseen asukaspalautteeseen. Uusille maasto-opasteille on suuri tarve, sillä Keskuspuiston reitistö on laaja ja opastus on ollut puutteellinen.

Opastus toteutetaan Keskuspuiston ulkoilumajoille ja muihin keskeisimpiin kohtiin tulevin kartallisin pääopastein. Tärkeimpiin risteysalueisiin sijoitetaan kartallisia opasteita tai viittoja. Keskuspuiston pohjois - eteläsuuntainen pääreitti, ratsastusreitit, valaistut kuntohiihtolenkit ja maastopyöräreitti merkitään maastoon pollarein tai puihin ja valaisinpylväisiin kiinnitetyin pannoin.

Kesän ja talven reitit

Puiston mittava pyöräilyn ja kävelyn reitistö muuttuu talvella. Keskuspuisto on suosittu hiihtopaikka ja ladut pidetään hyvässä kunnossa päivittäisellä ylläpidolla. Uudessa opastuksessa erotellaan talvikautena auratut käveltävät ja pyöräiltävät reitit sekä ladut toisistaan selkeästi.

Uutena ja toivottuna reittiyhteytenä opastetaan talvisin aurattu pyöräily- ja kävelyreitti Kuninkaantammesta Niskalaan ja Niskalasta Torpparinmäkeen. Myös Paloheinän majalta pääsee jatkossa kävelemään ja pyöräilemään Keskuspuiston pääreitille Paloheinän täyttömäen pohjoispuolelta. Kuninkaantammentien eteläpuolelle ja Paloheinän majan länsipuolelle on päätetty rakentaa edellä mainittuja kävely- ja pyöräilyreittejä korvaavat latuyhteydet.

Uutuutena Helsingin ensimmäinen opastettu maastopyöräreitti

Keskuspuistoon tulee Helsingin ensimmäinen opastettu maastopyöräreitti, joka kulkee Laaksosta Keskuspuiston halki Haltialaan ja Pitkäkoskelle. Reitin pituus on noin 16 kilometriä. Reitti perustetaan jo olemassa oleville poluille, joita kunnostetaan heikoimmin kantavista kohdista soralla ja paikoin pitkospuilla.

Uuden reitin on tarkoitus ohjata maastopyöräilyä pois muilta luontoalueilta ja vähentää maaston kulumista. Reitti helpottaa myös muiden ulkoilijoiden metsissä liikkumista, kun maastopyöräilijät kulkevat selkeämmin omalla reitillään. Reitti on suunniteltu yhdessä maastopyöräilijöiden kanssa.

Opastuksen toteutus

Uusien opasteiden asentaminen alkaa vuoden 2022 aikana ja jatkuu ensi vuonna. Maastopyöräreitin kunnostus on aloitettu viime vuonna ja se jatkuu loppuvuoden 2022 aikana. Keskuspuiston pohjoisosassa parannetaan syksyn 2022 aikana myös muiden ulkoilureittien kuntoa ja turvallisuutta. Opastuksen toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin hankeen edistyessä.

Havainnekuvia opasteista

Keskuspuiston karttaopaste (png)
Opastemallit (jpg)
Kuvasovite uudesta opaskyltistä (png)

Lisätietoja:
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava
Puisto- ja viheraluesuunnittelu
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi


30.08.2022 13:31