Suoraan sisältöön

Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisen yleisten alueiden suunnitelma

Ajankohtaista: 

Mielipiteitä alueen kehittämisestä voi esittää verkkokyselyssä 5. maaliskuuta asti

Suunnitelmaselostukseen, vuorovaikutusraporttiin sekä aluekortteihin voi tutustua Kerro kantasi -verkkopalvelussa osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/kaalsoylalsu. Asukkailta toivotaan palautetta tehdystä suunnitelmaluonnoksessa. Onko alueiden tavoitteet kohdallaan ja onko suunnitelmassa tunnistettu tärkeimmät kehittämiskohteet? Oman kantansa aineistoon voi kertoa palvelussa 5. maaliskuuta saakka.

16.2.2021 verkossa järjestetyssä yleisötilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten alueen katu- ja viheralueita kehitetään tulevalla vuosikymmenellä.

Videotallenne yleisötilaisuudesta

Kooste illan kysymyksistä ja vastauksista (pdf)

Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma -verkkotilaisuus 16.2.2021

Kaupunkiympäristön toimiala aloitti yleisten alueiden suunnitelman (aiemmin aluesuunnitelman) laadinnan asukaskyselyllä. Kiitos kaikille 1346 vastaajalle! Saimme arvokkaita mielipiteitä ja karttakohdistuksia 10 837 kpl. Kyselyn vastaajien mielipiteet ja ehdotukset toimivat suunnittelun lähtötietona. Kyselystä tehtyihin yhteenvetoihin voit tutustua sivun alaosasta. 

Suunnittelualueeseen kuuluvat Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten kaupunginosat.
Aluerajaus karttana (pdf)

Mikä on yleisten alueiden suunnitelma?

Yleisten alueiden suunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjausta 2020-luvun ajan. Yleisillä alueilla tarkoitetaan toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita.

Yleisten alueiden suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Yleisten alueiden suunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta. 

Luonto kivikaupungissa

Suunnittelualueen pienialaiset viheralueet ovat tärkeä osa kaupunkiluontoa ja sen monimuotoisuutta. Puistojen osana olevien pienialaisten metsiköiden ja kallioalueiden kasvillisuuden hoito tullaan suunnittelemaan yleisten alueiden suunnitelmassa.

Osallistuminen yleisten alueiden suunnitteluun?

Suunnittelun edetessä järjestämme keväällä 2020 kaikille avoimen tilaisuuden, jossa työstämme yhteistä näkemystä esiin nousseista kohteista. Tiedotamme tilaisuudesta kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kautta.

Suunnittelun luonnosvaiheessa on vielä mahdollisuus tutustua ja kertoa mielipiteitään.

Yleisten alueiden suunnitelma on tavoitteena esitellä kaupunkiympäristön lautakunnalle keväällä 2021 . 

Tutustu suunnitteluaineistoon

Asukaskysely:
Kyselyn yhteenveto (pdf)
Kyselyn avoimet kommentit (pdf)
Kyselyn tekninen raportti (pdf)

Luonnokset:
Suunnitelmaselostus (pdf)
Vuorovaikutusraportti (pdf)
Aluekortit (pdf)
Hanke-esitykset (pdf)
Hankekohteet (pdf)

Kalasataman alueen rakentumisesta ja ajankohtaisista asioista saat lisätietoa alueen omilta esittelysivuilta (www.uuttahelsinkia.fi).

Lisätietoa aluesuunnittelusta

Oula Rahkonen, Maisema-arkkitehti
puh. 09 310 27273, oula.rahkonen@hel.fi

Lisätietoa kaupunkiluonnosta

Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi
   

  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 05.03.2021 10:08