Suoraan sisältöön

Kaarelan aluesuunnitelma

Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Honkasuon, Kuninkaantammen, Malminkartanon, Kannelmäen, Hakuninmaan ja Maununnevan alueelle (suunnittelualue karttana pdf).

Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.
Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.
Aluesuunnitelmassa ei oteta kantaa eikä sillä vaikuteta maankäytön suunnitteluun, kuten asemakaavoitukseen.

Kaarelan aluesuunnitelman yhteydessä kartoitettiin käytetyimpien kävely-ympäristöjen nykytilan laatua ja alueille tehtiin kehittämisehdotuksia. Tutustu Kannelmäen kävelytutkimuksen raporttiin (pdf).

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon— ja maisemahoidonsuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. 

Osallistuminen suunnitteluun?
Suunnittelu aloitettiin kesällä 2018 asukaskyselyllä. Kyselyn avulla saimme arvokkaita mielipiteitä ja ehdotuksia suunnittelun tueksi. Kyselyn yhteenvetoon voit tutustua sivun alaosan linkeistä.

Suunnitelmasta pidettiin asukastilaisuudet marraskuussa Kanneltalolla ja Kannelmäen peruskoululla. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.

Suunnitelman luonnosvaiheessa voi vielä tutustua luonnokseen ja antaa palautetta. Tiedotamme tästä erikseen keväällä 2020.

Luonnos käsitellään kaupunkiympäristön lautakunnassa ja suunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kaarelan alueelle aikaisemmin valmistunutta aluesuunnitelmaa käytetään osin nyt myös suunnittelun lähtöaineistona. Siihen voi tutustua verkkosivuillamme olevan Valmistuneet aluesuunnitelmat listauksen kautta ( www.hel.fi/aluesuunnitelmat ).


Lisätietoja aluesuunnittelusta
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti 
p. 09 310 20764, tiina.uusitalo@hel.fi

luonnonhoidosta
Markus Holstein, metsäsuunnittelija
p. 09 310 64829, markus.holstein@hel.fi


Asukaskyselyn yhteenvedot:
Kooste kyselyn tuloksista (pdf)
Kyselyssä annetut avoimet kommentit (pdf)
Tekninen raportti (pdf)

Kutsu asukasjärjestöille ja sidosryhmille ja Liite 1 Päätös vuorovaikutuksesta luonnon— ja maisemahoidon suunnittelussa

 


  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
10.02.2020 10:18