Suoraan sisältöön

Kaarelan aluesuunnitelma

Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Honkasuon, Kuninkaantammen, Malminkartanon, Kannelmäen, Hakuninmaan ja Maununnevan alueelle (suunnittelualue karttana pdf).

Suunnittelun tueksi järjestämme työpajamaisia asukastilaisuuksia, joissa keskustelemme alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien kanssa asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousevien katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista. 

Tervetuloa kaikille avoimiin asukastilaisuuksiin:

Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.
Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Kaarelan aluesuunnitelman yhteydessä kartoitettiin käytetyimpien kävely-ympäristöjen nykytilan laatua ja alueille tehtiin kehittämisehdotuksia. Tutustu Kannelmäen kävelytutkimuksen raporttiin (pdf).

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon— ja maisemahoidonsuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. 
 

Osallistuminen suunnitteluun?
Suunnittelu aloitettiin asukaskyselyllä. Kysely oli avoinna 7.6. — 7.7.2018 Maptionnaire -karttapalvelussa (http://mpt.link/kaarela.) Kyselyn avulla saimme arvokkaita mielipiteitä ja ehdotuksia suunnittelun tueksi. Kyselyn yhteenvetoon voit tutustua asukastilaisuuksissa sekä sivun alaosan linkeistä.

Suunnitelman luonnosvaiheessa voi vielä tutustua luonnokseen, tavata suunnittelijoita ja antaa palautetta. Tiedotamme tästä erikseen keväällä 2019.

Luonnos käsitellään kaupunkiympäristön lautakunnalle ja suunnitelma valmistuu vuoden 2019 kesällä.

Kaarelan alueelle aikaisemmin valmistunutta aluesuunnitelmaa käytetään osin nyt myös suunnittelun lähtöaineistona. Siihen voi tutustua verkkosivuillamme olevan Valmistuneet aluesuunnitelmat listauksen kautta ( www.hel.fi/aluesuunnitelmat ).

Lisätietoja aluesuunnittelusta
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti 
p. 09 310 20764, tiina.uusitalo@hel.fi

luonnonhoidosta
Markus Holstein, metsäsuunnittelija
p. 09 310 64829, markus.holstein@hel.fi

viestinnästä   
Tarja Lahin, vuorovaikutussuunnittelija
p. 09 310 38632, tarja.lahin@hel.fi


Asukaskyselyn yhteenvedot:
Kooste kyselyn tuloksista (pdf)
Kyselyssä annetut avoimet kommentit (pdf)
Tekninen raportti (pdf)


Seuraa kaupunkiympäristöä
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
Facebook:
HelsinkiKaupunkiympäristö
twitter:
@HelsinkiKymp    

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
20.11.2018 09:19