Suoraan sisältöön

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun aluesuunnitelma

Aluesuunnitelma Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun alueelle on hyväksytty 17.11.2015 yleisten töiden lautakunnassa. 

Suunnittelualueeseen kuuluvat Jakomäki, Alppikylä, Tattarisuo ja Tattariharju. Malmin lentokenttäalue ei sisälly laadittavan aluesuunnitelman suunnittelualueeseen. 

Kartta suunnittelualueesta


Voit tutustua aluesuunnitelman suunnitelmaselostukseen (6,2 Mt)

Suunnitelmakokonaisuus on jaettu alueen aluekortteihin, jotka kuvaavat tiivistetysti aluekohtaisia suunnittelun tavoitteita, sisältöä sekä aluetta itseään.
- Alppikylä (453 kt)
- Jakomäki (470 kt)
- Tattarisuo ja Tattariharju (433 kt)

 

Luonnonhoidon suunnitelma
Aluesuunnitelmassa määritellään alueelle luonnonhoidolliset tavoitteet. Yhdessä asukkaiden ja muiden osallisten kanssa määrittelemme tärkeitä luonnonhoidon arvoja ja tavoitteita, joiden mukaan hoitotoimenpiteitä jatkossa suunnitellaan. Luonnonhoidon osuus on käsitelty kaupunginhallituksen nimeämässä luonnonhoidon työryhmässä ennen yleisten töiden lautakunnan käsittelyä. Luonnonhoidon tarkemmat toteutussuunnitelmat laaditaan tavoitteiden mukaisesti aluesuunnitteluvaiheen jälkeen.

Luonnonhoidon toteutussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman mukaiset metsänhoidolliset toimenpiteet aloitetaan alueella helmi-maaliskuussa 2016. Töiden aloittamisesta tiedotetaan alueen lähikiinteistöjä sekä maastokyltein.

Tutustu luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan (4,0 Mt)

Tutustu luonnonhoidon vuorovaikutusraporttiin (2 Mt)


Suunnittelun eteneminen: 

Asukaskysely

Vuoden 2013 marras-joulukuussa toteutetulla asukaskyselyllä kartoitimme suunnittelun taustatiedoksi asukkaiden ja muiden käyttäjien mielipiteitä alueen katu- ja viheralueiden hoidon ja kunnostuksen sekä yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Kysely oli  avoinna Kerro kartalla -palvelussa (http://kerrokartalla.hel.fi). Annettuihin kommentteihin on edelleen mahdollista tutustua Kerro kartalla -palvelun Päättyneet kyselyt -osiossa. 
 
Tutustu asukaskyselyn yhteenvetoon (16 Mt)


Tarve- ja kuntokartoitus
 
Kartoituksessa tarkasteltiin suunnittelualueen palvelu- ja varustetasoa, kaupunkikuvaa sekä alueen luonnetta. Kartoitustyötä tehtiin kesän ja syksyn 2014 aikana. Erityisesti aluetta arvioitiin silmämääräisesti turvallisuuden, toimivuuden, esteettömyyden sekä korjaustarpeen näkökulmista.

Tutustu kunto- ja tarvekartoituksen yhteenvetoon (4 Mt)

 

Lisätietoja antavat:
aluesuunnittelija Anni Tirri,  p. 09 310 38335
metsäsuunnittelija Antti Siuruainen, p. 09 310 75252
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hel.fi

  Asukaskyselyn yhteenvedot:

- Yhteenveto asukaskyselyn tuloksista (pdf 8,7 Mt)

- Ajatuksia katu- ja viheralueiden kehittämiseksi teemoittain (pdf 80 kt)

- Karttamerkintöjen avoimet kommentit (pdf 100 kt)

- Kyselyn tekninen raportti (pdf 51 kt)


 

                                                                                                                                 Takaisin 

 06.12.2019 04:23