Suoraan sisältöön

Herttoniemen aluesuunnitelma

Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Länsi-Herttoniemen, Roihuvuoren, Herttoniemenrannan ja Herttoniemen yritysalueen alueille (Aluerajaus karttana).

Toivomme alueen asukkailta ja sidosryhmiltä mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia suunnitteluun. Suunnittelusta järjestetään nyt työpajamaisia asukastilaisuuksia, joissa keskustellaan keväällä 2018 toteutetussa asukaskyselyssä ja nykytilan kartoituksessa esiin nousseista katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.
Aluesuunnitelman osalta työpajat ovat keskenään saman sisältöiset, lisäksi esillä on suunnitelmaan liittyviä muita hankkeita.

Tervetuloa kaikille avoimiin asukastilaisuuksiin!

  • Tiistaina 27.11. klo 17.3020.00 Porolahden peruskoululle (Satumaanpolku 2)
    Aluesuunnitelman työpajassa suunnitellaan yhdessä koko kaupunginosan puistojen, luontoalueiden ja katujen tulevaisuutta. Asiaa myös osallistuvasta budjetoinnista ja kaupunginosavision kuulumisia. Lisäksi tavattavissa Roihuvuoren uusi kaavoittaja.

  • Torstaina 29.11. klo 17.3020.00 Herttoniemenrannan ala-asteen koululle (Petter Wetterin tie 5)Aluesuunnitelman työpajassa suunnitellaan yhdessä koko kaupunginosan puistojen, luontoalueiden ja katujen tulevaisuutta. Asiaa myös osallistuvasta budjetoinnista ja kaupunginosavision kuulumisia. Lisäksi tavattavissa ovat Länsi-Herttoniemen kaavoittaja ja Herttoniemenrannan ja yritysalueen kaavoittaja, joka valmistelee Herttoniemen metroaseman suunnittelukilpailua.

Kutsu asukasjärjestöille ja sidosryhmille ja Liite 1 Päätös luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelun vuorovaikutuksesta

Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelma ohjaa viheralueiden ja katujen käyttöä, hoitoa, kehittämistä ja kunnostusta. Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila ja kirjataan niiden parantamistarpeet sekä arvioidaan kehitettävien kohteiden kiireellisyysjärjestys. Suunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.  Asukkaiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Osallistuminen suunnitteluun?
Keväällä 2018 alueella toteutettiin asukaskysely osana Herttoniemen vision laadintaa. Kysely oli avoinna 15.3.-11.4.2018 (https://app.maptionnaire.com/fi/3705). Kyselyn avulla saimme arvokkaita mielipiteitä, kehittämisehdotuksia sekä näkemyksiä tulevaisuuden Herttoniemestä. Näitä vastauksia hyödynnetään nyt myös katu- ja viheralueiden hoidon ja kunnostuksen suunnittelun tueksi.

Voit tutustua asukaskyselyn yhteenvetoon Herttoniemen kaupunginosavisiota esittelevän sivuston kautta www.hel.fi/herttoniemenvisio

Suunnitelman luonnosvaiheessa voi vielä tutustua luonnokseen, tavata suunnittelijoita ja antaa palautetta. Tiedotamme tästä erikseen keväällä 2019. Tavoitteena on suunnitelman valmistuminen syksyyn 2019 mennessä. Luonnos esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle ja valmis suunnitelma on tuodaan näille sivuille lautakunnan hyväksyttyä suunnitelman.Lisätietoja aluesuunnittelusta
Mari Soini, maisema-arkkitehti
p. 09 310 37479, mari.soini@hel.fi

Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi

viestinnästä
Tarja Lahin, vuorovaikutussuunnittelija
p. 09 310 38632, tarja.lahin@hel.fi

 
Suunnitteluun liittyvää aineistoa


Seuraa kaupunkiympäristöä:
hel.fi/kaupunkiymparisto
facebook: helsinkikaupunkiymparisto
twitter: helsinkikymp


  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
20.11.2018 09:03