Suoraan sisältöön

Herttoniemen aluesuunnitelma

Herttoniemen aluesuunnitelma on edennyt luonnosvaiheeseen. Suunnitelmaraporttiin ja siihen liittyvään aineistoon voi tutustua näillä sivuilla elo-syyskuussa. Myöhemmin linkkinä avautuvan Kerro kantasi -palvelun kautta voi kommentoida parannettaviksi ehdotettavia kohteita. Voit kertoa mielipiteesi myös suoraan suunnittelusta vastaaville asiantuntijoille. Yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.

Saatujen mielipiteiden tarkastelun ja mahdollisten muutosten jälkeen suunnitelman käsittelee kaupunkiympäristön lautakunta loppuvuodesta 2019.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori Herttoniemenranta ja Herttoniemen yritysalue.
(Aluerajaus karttana).


Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelma ohjaa viheralueiden ja katujen käyttöä, hoitoa, kehittämistä ja kunnostusta. Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila ja kirjataan niiden parantamistarpeet sekä arvioidaan kehitettävien kohteiden kiireellisyysjärjestys. Suunnitelma lon laadittu vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.  Asukkaiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta nyt Kerro kantasi -palvelussa esillä olevia kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon ja maisemanhoidonsuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Osallistuminen suunnitteluun?
Keväällä 2018 alueella toteutettiin asukaskysely osana Herttoniemen vision laadintaa. Kyselyn avulla saimme arvokkaita mielipiteitä suunnittelun tueksi.Voit tutustua asukaskyselyn yhteenvetoon Herttoniemen kaupunginosavisiota esittelevän sivuston kautta www.hel.fi/herttoniemenvisio

Suunnittelusta oli asukastyöpajat marraskuussa 2018 Porolahden peruskoululla ja Herttoniemenrannan ala-asteella. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.

Lisätietoja aluesuunnittelusta
Mari Soini, maisema-arkkitehti
p. 09 310 37479, mari.soini@hel.fi
(20.9.2019 asti)

Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi

viestinnästä
Tarja Lahin, vuorovaikutussuunnittelija
p. 09 310 38632, tarja.lahin@hel.fi

 
Suunnitteluun liittyvää aineistoa


Seuraa kaupunkiympäristöä:
hel.fi/kaupunkiymparisto
facebook: helsinkikaupunkiymparisto
twitter: helsinkikymp


  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
16.07.2019 13:14