Suoraan sisältöön

Herttoniemen aluesuunnitelma

Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Länsi-Herttoniemen, Roihuvuoren, Herttoniemenrannan ja Herttoniemen yritysalueen alueille (Aluerajaus karttana).


Mikä on aluesuunnitelma?
Aluesuunnitelma ohjaa viheralueiden ja katujen käyttöä, hoitoa, kehittämistä ja kunnostusta. Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila ja kirjataan niiden parantamistarpeet sekä arvioidaan kehitettävien kohteiden kiireellisyysjärjestys. Suunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.  Asukkaiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnon ja maisemanhoidonsuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Osallistuminen suunnitteluun?
Keväällä 2018 alueella toteutettiin asukaskysely osana Herttoniemen vision laadintaa. Kyselyn avulla saimme arvokkaita mielipiteitä suunnittelun tueksi.Voit tutustua asukaskyselyn yhteenvetoon Herttoniemen kaupunginosavisiota esittelevän sivuston kautta www.hel.fi/herttoniemenvisio

Suunnittelusta oli asukastyöpajat marraskuussa Porolahden peruskoululla ja Herttoniemenrannan ala-asteella. Tilaisuuksissa keskusteltiin asukaskyselystä ja alueen nykytilan kartoituksesta esiin nousseiden katujen, puistojen ja luontoalueiden kehittämistarpeista ja -toiveista.

Suunnitelman luonnosvaiheessa voi vielä tutustua luonnokseen verkkopalvelun kautta syksyllä 2019. Luonnos käsitellään kaupunkiympäristön lautakunnalle ja suunnitelma valmistuu talvella 2019-2020.  


Lisätietoja aluesuunnittelusta
Mari Soini, maisema-arkkitehti
p. 09 310 37479, mari.soini@hel.fi

Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi

viestinnästä
Tarja Lahin, vuorovaikutussuunnittelija
p. 09 310 38632, tarja.lahin@hel.fi

 
Suunnitteluun liittyvää aineistoa


Seuraa kaupunkiympäristöä:
hel.fi/kaupunkiymparisto
facebook: helsinkikaupunkiymparisto
twitter: helsinkikymp


  

 

 

 

                                                                                                                                 Takaisin >>

 JAA
11.06.2019 08:21