Suoraan sisältöön

Aluesuunnitelmat

Sivulla on listattu tekeillä olevat ja valmistuneet yleisten alueiden suunnitelmat. Niistä käytettiin aiemmin nimitystä aluesuunnitelmat. 

Yleisten alueiden suunnitelma koskee yhtä tai useampaa kaupunginosaa ja se on voimassa kymmenen vuotta kerrallaan. Yleisten alueiden suunnitelmissa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Suunnitelmaa laadittaessa tehdään verkostotarkasteluja palveluiden kehittämiseksi, huomioiden alueen palvelut, alueelliset ominaispiirteet sekä toiminnalliset ja maisemalliset tavoitteet. Yleisten alueiden suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Yleisten alueiden suunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

Suunnittelu alkaa alueella asukaskyselyllä, josta saatavat palautteet ja yhteenvedot ovat osa lähtötietoa. Varsinainen yleisten alueiden suunnitelman laadinta alkaa noin puolen tai vuoden kuluttua asukaskyselystä. Suunnitteluun osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista tiedotamme tämän sivuston lisäksi aina erikseen myös alueen asukkaita ja muita osallisia. 

Yleisten alueiden suunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnon hoidolle ja monimuotoisuudelle tavoitteet. 

Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma laaditaan yleisten alueiden suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Yleisten alueiden suunnitelmat (ent. aluesuunnitelmat) hyväksyy kaupunkiympäristö toimialan lautakunta ohjeellisesti noudatettavaksi. 

Tiedot yleisten alueiden suunnitelmien vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystietonsa saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta p. 09 310 22111. Jos haluat tutustua suunnitelmaan josta ei ole verkkoversiota, ota yhteys asiakaspalveluumme.

 

Tekeillä olevat suunnitelmat

   Valmistuneet aluesuunnitelmat (tiedostomuotona pdf)

Kaupunkirakenteessa tapahtuu vuosittain muutoksia, joten voimassa olevissa suunnitelmissa voi olla kohteita, jotka eivät välttämättä kuvaa nykytilannetta oikein. Aluetta koskevaa ajantasaista tietoa saa kaupunkiympäristö toimialan suunnittelijoilta. 

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/aluesuunnitelmat.

 20.06.2022 16:40