Aluesuunnitelmat

Sivulla on listattu tekeillä ja valmistuneet aluesuunnitelmat. 

Aluesuunnitelma koskee yhtä tai useampaa kaupunginosaa ja se on voimassa kymmenen vuotta kerrallaan. Aluesuunnitelmissa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Suunnitelmaa laadittaessa tehdään verkostotarkasteluja palveluiden kehittämiseksi, huomioiden alueen palvelut, alueelliset ominaispiirteet sekä toiminnalliset ja maisemalliset tavoitteet. 

Suunnittelu alkaa alueella asukaskyselyllä, josta saatavat palautteet ja yhteenvedot ovat osa lähtötietoa. Varsinainen aluesuunnitelman laadinta alkaa noin puolen tai vuoden kuluttua asukaskyselystä. Suunnitteluun osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista tiedotamme tämän sivuston lisäksi aina erikseen myös alueen asukkaita ja muita osallisia. 

Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnon hoidolle ja monimuotoisuudelle tavoitteet. 
Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma laaditaan aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Valmistuneet luonnonhoidon suunnitelmat löytyvät osoitteesta www.hkr.hel.fi/luonnonhoitosuunnitelmat.

Aluesuunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristö toimialan lautakunta ohjeellisesti noudatettavaksi. 

Tiedot aluesuunnitelmien vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystietonsa saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta p. 09 310 22111.

 

Asukaskyselyllä aloitettavat aluesuunnitelmat

  • Seuraava asukaskysely vuonna 2018


Tekeillä olevat aluesuunnitelmat  

Valmistuneet aluesuunnitelmat (tiedostomuotona pdf)

Kaupunkirakenteessa tapahtuu vuosittain muutoksia, joten voimassa olevissa suunnitelmissa voi olla kohteita, jotka eivät välttämättä kuvaa nykytilannetta oikein. Aluetta koskevaa ajantasaista tietoa saa kaupunkiympäristö toimialan suunnittelijoilta. 
Tiedot aluesuunnitelmien vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystietonsa ovat saatavissa asiakaspalvelusta puh. (09) 310 22111.


 JAA
13.12.2017 08:31