Suoraan sisältöön

Nimistönsuunnittelu

Katujen, puistojen, aukioiden ja torien viralliset nimet ovat ns. kaavanimiä. Nimistä päätetään aina asemakaavan yhteydessä. Helsingissä on liki 8 000 kaavanimeä. Vuosittain saadaan satakunta uutta nimeä. Nimet opastavat, luovat paikalle identiteettiä ja muistuttavat paikallishistoriasta.

Nimiä suunniteltaessa pyrkimyksenä on, että annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön, usein ympäröivään luontoon, liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saatetaan käyttää ns. ryhmänimiä. Tällöin alueen nimistö luodaan tietyn aihealueen piiristä.

Nimen tulee olla toimiva sekä suomen että ruotsin kielellä, ja nimi saa esiintyä kaupungissa vain kerran. Toisiaan läheisesti muistuttavia nimiä pyritään välttämään. Myös naapurikaupunkien nimistö otetaan tässä huomioon. Käytössä olevaa nimeä ei muuteta ilman erityistä, painavaa syytä.

Henkilöiden ja yritysten muistaminen nimistössä

Katu, aukio, puisto tai muu kohde voidaan nimetä henkilön tai yrityksen tai yhteisön mukaan. Tällaisten muistonimien antamisessa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia periaatteita:

  • henkilö ja hänen toimintansa on yleisesti tunnustettu muistamisen arvoiseksi
  • henkilö liittyy merkittävällä ja positiivisella tavalla nimettävään paikkaan
  • henkilö on syntynyt tai asunut merkittävän osan elämästään tai tehnyt merkittävän elämäntyön Helsingissä
  • henkilön kuolemasta on kulunut viisi vuotta
  • yritys tai yhteisö on lopettanut toimintansa
  • yritys tai yhteisö on toiminut usean sukupolven ajan samalla paikalla ja sillä on suuri paikallinen merkitys.

Nimistä päättäminen

Viralliset paikannimet hyväksytään asemakaavojen ja asemakaavojen muutosten yhteydessä ensin kaupunkiympäristölautakunnassa, sitten kaupunginhallituksessa ja lopuksi kaupunginvaltuustossa. Nimiesitykset kaavoittajalle tekee nimistötoimikunta.

Kaupunginhallitus nimittää toimikuntaan määrävuosiksi 6–9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nimistötoimikunnassa on edustettuna eri alojen asiantuntijoita. Toimikunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii nimistönsuunnittelija.

Nimistötoimikunnan jäsenet

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
tiimipäällikkö Suvi Tyynilä, puheenjohtaja 
kaupunkiympäristön toimiala
yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula
kaupunkiympäristön toimiala
yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen, varapuheenjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
projektipäällikkö Niko Setälä
kaupunkiympäristön toimiala
tiimivastaava Anna Finnilä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
tutkija Eva Packalén
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
yksikön päällikkö Timo Tolkki
kaupunkiympäristön toimiala
osoitesuunnittelija Reija Karhunen
kaupunkiympäristön toimiala
kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi
kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi
toimittaja Miska Rantanen toimittaja Anu Nousiainen
dosentti Mikko-Olavi Seppälä
filosofian maisteri Anton Eskola
erityisasiantuntija Helinä Uusitalo
erityisasiantuntija Heikki Hurtta
namnvårdare Maria Vidberg
ledande språkvårdare Anna Maria Gustafsson
Esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen
kaupunkiympäristön toimiala

suunnittelija Hanna Ikonen
kaupunkiympäristön toimiala
24.08.2021 14:16

Nimistön historiaa

Vuonna 1550 perustetusta ns. Vantaanjoen Helsingistä tunnetaan varmuudella vain yksi kadunnimi, Westergatan, ”Länsikatu”. Muitakin kadunnimiä on luultavasti ollut, mutta niistä ei ole jäänyt merkintää asiakirjoihin.

Nimistön historiaa