Suoraan sisältöön

Kaavoituksen tasot

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan, miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin. Yleiskaava laaditaan Helsingissä noin kymmenen vuoden välein, ja se ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavaa voidaan täydentää tai muuttaa suppeammalle alueelle laadittavalla osayleiskaavalla. Helsingin nykyinen yleiskaava (yleiskaava 2016) tuli voimaan vuonna 2018. Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus kumosivat yleiskaavasta tiettyjä osia. Näillä alueilla jää voimaan vuoden 2002 yleiskaava sekä voimassaolevat osayleiskaavat. 

Asemakaavoilla säädellään, mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Asemakaava voi käsittää kokonaisen asuinalueen tai vain yhden tontin. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja saattaa viedä useitakin vuosia. Rakentaminen voi alkaa, kun asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman.

Suunnitteilla on suuria uusia alueita, kuten Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta ja Keski-Pasila. Lisäksi tavoitteena on mm. suunnitella asuntojen täydennysrakentamista ja palveluiden kehittämistä jo olemassa oleville alueille. Lisää toimitilaa suunnitellaan kaupunkirakenteen kannalta tarkoituksenmukaisille paikoille. Keskustan elinvoimaisuutta ja ympäristön laatua parannetaan laajentamalla kävelykeskustaa ja uudistamalla liikekortteleita.

Yksittäisistä kaavahankkeista saa tietoa sivulta Ajankohtaiset suunnitelmat.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/kaavoitus.06.12.2019 04:18

Osallistu kaavoitukseen

Kaavoitukseen on mahdollista vaikuttaa monessa eri vaiheessa. Osallistumistapoja on monia. Voit vaikka lähettää kirjeen tai sähköpostia tai osallistua tilaisuuksiin ja verkkokeskusteluihin.

Lue lisää osallistumisesta

Yleiskaava 2016

Helsingin nykyinen yleiskaava – yleiskaava 2016 – tuli voimaan joulukuussa 2018. Se kattaa koko Helsingin alueen Östersundomia lukuun ottamatta. Yleiskaava mahdollistaa Helsingin kasvun tiiviiksi kaupungiksi, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne.

Tutustu yleiskaavaan