Suoraan sisältöön

Yleiskaava 2016

Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Se vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Yleiskaava laaditaan Helsingissä noin kymmenen vuoden välein, ja se ohjaa asemakaavoitusta. 

Helsingin nykyinen yleiskaava – yleiskaava 2016 – tuli voimaan joulukuussa 2018. Se kattaa koko Helsingin alueen Östersundomia lukuun ottamatta. 

Yleiskaava 2016 mahdollistaa Helsingin kasvun tiiviiksi kaupungiksi, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne – metro, junat ja pikaraitiotiet. Rakentamista on osoitettu erityisesti raideliikenteen solmukohtiin ja merkittävien asemien ympäristöihin. Esimerkiksi Malmi, Itäkeskus, Kontula, Herttoniemi, Kannelmäki ja Malminkartano voivat kasvaa uusiksi keskustoiksi, joissa on monipuolisesti asumista, palveluja ja työpaikkoja. 

Uusi yleiskaava luo edellytykset kantakaupungin laajentamisen muun muassa kaupunkibulevardeiksi muutettavien Vihdintien ja Tuusulanväylän varsille.

Yleiskaavan mukainen Helsinki on edelleen vihreä kaupunki, jonka vahvuuksia ovat kaupunkimetsät ja kulttuuriympäristöt. Uusia merkittäviä virkistys- ja matkailualueita kaavaillaan puolustusvoimilta vapautuviin saariin.

Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus kumosivat yleiskaavasta tiettyjä osia. Kumotut merkinnät koskevat muun muassa Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardeja sekä alueita Viikintien ympäristössä, Tuomarinkylässä, Pornaistenniemessä, Vartiosaaressa, Ramsinniemessä ja Ilmalassa. Näillä alueilla jää voimaan vuoden 2002 yleiskaava sekä voimassaolevat osayleiskaavat. Alueet on kuvattu päivitetyssä yleiskaavakartassa ja lueteltu selostuksessa.

Hakemisto: Yleiskaavan aineistot


Kaavakartta, selostus ja teemakartat


Päätöksenteko


Maankäyttötarkastelut ja selvitykset


Vaikutusarviointiraportit


Yleiskaavatyöhön liittyvä oheismateriaali

Yleiskaavan visio


Yleiskaavan vision liitteet

Yleiskaavan vision oheismateriaali


Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja työohjelma


Yleiskaavan valmistelun aikana keskustelua yleiskaavan teemoista käytiin Yleiskaava.fi-blogissa. Sivusto on yleiskaavan valmistuttua suljettu.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/yleiskaava.01.06.2020 20:22