Suoraan sisältöön

Yleiskaavan 2002 aineisto

Yleiskaava 2002 ei ole enää voimassa, vaan sen on korvannut yleiskaava 2016 lukuun ottamatta tiettyjä osia, jotka Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus kumosivat yleiskaava 2016:sta. Kumotut merkinnät koskevat muun muassa Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardeja sekä alueita Viikintien ympäristössä, Tuomarinkylässä, Pornaistenniemessä, Vartiosaaressa, Ramsinniemessä ja Ilmalassa. Näillä alueilla on edelleen voimassa vuoden 2002 yleiskaava sekä voimassaolevat osayleiskaavat.

Yleiskaava 2002 – kaavakartta ja selostus


Raportteja ja muuta aineistoa

Maankäytön kehityskuva

 • Maankäytön kehityskuva, 2001, PDF
 • Espoo-Helsinki-Kauniainen-Sipoo-Vantaa Kuntien yhteinen maankäytön kehityskuva, 2001 PDF*

Vaikutusten arviointi:

 • Luonnoksen vaikutusten arviointi, PDF
 • Ihmisten elinolot ja elinympäristö, 2002, PDF
 • Arviointi Helsingin Yleiskaava 2002:n vaikutuksista Natura-alueisiin, 2002, PDF
 • Luonnoksen ilmastovaikutukset, 2002, PDF
 • Yleiskaavan vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä virkistysalueverkostoon, 2002, PDF
 • Kaavaluonnoksen vaikutusselvitys, liikenne, 2002, PDF 
 • Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, 2002, PDF 
 • Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, 2002, PDF 
 • Vaikutukset pintavesiin ja maaperään, 2002, PDF 
 • Tuulivoimaloiden sijaintipaikkaselvitys, vastaukset lausuntoihin ja mielipiteisiin, toteuttamisen vaikutusten arviointi 2002, PDF 
 • Jätkäsaaren meritäyttöjen vaikutukset merialueelle, 2002, PDF 
 • Töölön metro-osuuden kaupunkirakenteellinen ja- kuvallinen analyysi, 2002, PDF 
 • Ilmanlaatuvaikutusten arviointi, 2002, PDF 
 • Joukkoliikennevaihtoehtojen vaikutuksista Laajasalon alueen maan arvoon ja maankäyttöön, 2002, PDF 
 • Katsaukset yhdyskuntatekniseen huoltoon ja turvallisuuteen, 2002, PDF 
 • Ympäristöhäiriöitä aiheuttavat toiminnot - teollisuus ja laitokset, 2002, PDF 
 • Liikennemelun ulottuvuus Helsingissä 2020, 2002, PDF 
 • Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset, 2002, PDF 

Osallistumiseen liittyviä raportteja:

 • Yhteenveto ehdotuksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksista sekä vastaukset kannanottoihin, 2003, PDF
 • Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastaukset kannanottoihin, 2002 PDF 
 • Tutkimus asukkaiden osallisuudesta kaupungin kehittämisessä, 2002, PDF 
 • Osallistumisen yhteydessä saadut kommentit ja vastineet, 2001, PDF
 • Osallistuminen ja arviointi, Asukkaiden yleiskaava, yhteenveto asukkaiden esittämistä näkemyksistä 1/1999 - 6/2000, 2000, PDF
 • Osallistuminen ja arviointi, Paikallispajatyöskentely syksy 1999, 1999*

Muita selvityksiä 

 • Lehtisaari - maankäytön kokonaisselvitys ja kehittämisperiaatteet, 2002, Pdf, osa 1osa 2osa 3 
 • Maankäytön muutosalueiden pilaantuneisuuden arviointi. Yleiskaava 2002 - luonnoksen rakentamisalueet, 2001 PDFliitekartta
 • Tietoyhteiskunta - Helsingin kaupunkirakenteen ja -kehityksen muokkaajana, 2002, PDF 
 • Pitäjä-lähiö-kaupunginosa, Koillisen Helsingin ominaispiirteitä, 2001, PDF
 • Yleiskaavallinen katse Itä-Helsinkiin, Kaupunginosia ja suunnitelmia, 2001, PDF
 • Selvitys meritäyttöjen vaikutuksesta virtausolosuhteisiin, Koivusaaren, Hanasaaren ja Lemislahden alue, PDF
 • Selvitys golfharjoitteluradan sijoittamisesta Helsinkiin, 2001, PDF
 • Lauttasaaren yleiskaavallinen kokonaistarkastelu, 2000, PDF
 • Rakentamattomat alueet Helsingin kaupunkirakenteessa ja maankäytön suunnittelussa, 2000,PDF 
 • Kantakaupungin kehittämissuunnitelma, 1998* 
 • Koillisen Helsingin kehittämissuunnitelma, 1998* 
 • Alueelliset kehittämissuunnitelmat – Läntinen alue, 1998* 
 • Itä-Helsingin kehittämissuunnitelma, 1998* 
 • Veden ja maan rajalla, Idealuonnoksia asuntorakentamiseen kaupunkirannoille, 1998* 
 • Yleiskaava 2002 ohjelma, 1998* 
 • Generalplan 2002 program, 1998* 
 • Master Plan 2002 Programme, 1998*

Tuulivoima

Yleiskaava 2002 valmistelun rinnalla laadittiin erillisselvityksiä merialueelle sijoittuvasta tuulivoiman teollisesta tuotannosta. Tuulivoimasta ovat ilmestyneet seuraavat raportit:

 • Teknis-taloudellinen selvitys, 2000, PDFliitekartta
 • Maisemallinen ja kaupunkikuvallinen selvitys, 2001, PDF
 • Kulttuurinen ja virkistyksellinen näkökulma, 2001, PDFliitekartta

Tähdellä merkittyjä yleiskaavaan liittyviä vanhempia raportteja voi tiedustella yleiskaavoituksesta.09.03.2020 18:48