Suoraan sisältöön

Uutta Itä-Helsinkiä! -tapahtuma 15.3.2019

Uutta Itä-Helsinkiä tapahtuman kuva

Miten itäinen Helsinki kasvaa ja kehittyy lähitulevaisuudessa? Mitä täydennysrakentamista alueelle on suunnitteilla? Kiinnostaako Itä-Helsingin keskustan suunnittelukilpailu tai tiedätkö, mistä löytyvät idän kaupunkipyöräasemat?

Stoan Uutta Itä-Helsinkiä! -tapahtumassa 15.3. olivat Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelijat kertomassa itäisen ja kaakkoisen Helsingin asemakaavoista, ajankohtaisista hankkeista ja muista suunnitelmista. 

Voit vielä tutustua Teatterisalissa pidettyihin esityksiin, jotka antavat nopeasti käsityksen kehittyvästä Itä-Helsingistä.

Tietoiskut:


Infopisteet kaupunginosittain

Ajankohtaiset suunnitelmat ja linkit karttapalveluun löydät osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmat

Laajasalo
Jollaksen suunnitteluperiaatteet
Itärannan suunnitteluperiaatteet
Koirasaarentie – Ilomäentie, asemakaavan muutos
Laajasalon ratikkakortteli, asemakaavan muutos
Laajasalon kauppakeskuksen alue, asemakaavan muutos
Laajasalontien pohjoisosa, asemakaavan muutos
Kruunuvuorenrannan keskuskortteli, asemakaavan muutos
Gunillantie 3, asemakaavan muutos

Kulosaari
Kulosaaren yhteiskoulun asemakaava

Herttoniemi
Siilikujan katusuunnitelma
Länsi-Herttoniemen täydennysperiaatteet
Metroaseman korttelit, asemakaavan muutos
Sorvaajankatu 20, asemakaavan muutos
Roihuvuoren täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden lähtötietoja

Vartiokylä
Karhunkaatajan asemakaavan muutos
Kauppamyllyntien asemakaavan muutos
Itä-Helsingin keskustan kilpailu
Gotlanninkatu 1, asemakaavan muutos
Itäkeskuksen Jokerikortteli, asemakaavan muutos
Kiviportintien 46-48 asemakaava

Mellunkylä
Mellunkylän kaupunkiuudistus
Kontulan ostari
Kontulan täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet
Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 asemakaavan muutos
Mellunmäen keskustan asemakaavan muutos

Vuosaari
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet
Kallvikintien ympäristö: Kurkimoisio ja Rastilantie
Ramsinranta IV: Ramsinniementie 18, Hotelli Vuoranta
Meri-Rastilan kaupunkiuudistus
Vuosaaren keskusta: Vuosaaren uusi lukio ja Mosaiikkikortteli
Hallkullanniemi ja Nuottasaari

Merellinen Helsinki
Merellinen strategia
Isosaaren ja Kuivasaaren tulevaisuus aiheesta yleisesti

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Itä-Helsingin alueella alkaa useampi asemakaavan laadinta. Tapahtumassa on esillä asemakaavan laadinnan aloittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) seuraavista hankkeista:

  • Sorvaajankatu 20
  • Gotlannikatu 1–3
  • Kauppamyllyntien ympäristö
  • Kulosaaren yhteiskoulu
  • Mellunmäen keskus

Sorvaajankadun asemakaavassa suunnitellaan Planmeca Oy:lle pääkonttorin laajentamista. Pääasiassa toimistotiloja sisältävä noin 16-kerroksinen tornitalo sijoittuu suunnitelmissa osittain nykyisen puiston puolelle.

Gotlanninkadun varteen suunnitellaan kerrostaloa, johon tulisi opiskelija-asuntoja. Uuden asuintalon viereen - liikenteen melulta suojatulle puolelle - on tavoitteena rakentaa uusi yleinen puistikko.

Kauppamyllyntien ympäristössä Roihupellon teollisuusalue uudistuu. Viilarintien itäpuolelle suunnitellaan Raide-Jokerin raitiovaunuvarikkoa kulkuyhteyksineen, bussivarikon siirtoa, liikunta- ja vapaa-ajan hanketta ja muuta toimitilaa. Holkkitien pohjoispuolelle suunnitellaan toimitilaa. Teollisuustonttien kaavamääräyksiä ajantasaistetaan.

Kulosaaren yhteiskoulun yhteyteen suunnitellaan laajennusosan rakentamista. Laajennusosa sijoittuu osin nykyiselle koulutontille ja osin koulurakennusten kaakkoispuolella olevalle puistoalueelle osoitteessa Ståhlberginkuja 1.

Mellunmäen keskusta uudistetaan. Mellunmäen metroaseman länsipäädyn kortteleihin suunnitellaan asuinkerrostaloja, opiskelija-asuntolaa, päivittäistavarakauppaa, palvelu- ja liiketiloja sekä Vantaan suunnalta tulevan raitiolinjan päätepysäkkiä.

Lisäksi nähtävillä on Jollaksen, Kontulan täydennysrakentamisen ja Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet. Tapahtumassa kerrotaan myös Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista ja työn aloittavasta karttakyselystä.

Ajankohtaiset suunnitelmat ja linkit karttapalveluun löydät osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmat

Tapahtuman verkkosivun lyhytosoite: hel.fi/uuttaitahelsinkia
Tapahtuman FB-sivu: https://www.facebook.com/events/2797267203831176/
JAA
06.12.2019 04:14