Suoraan sisältöön

Uutelan uusien luonnonsuojelualueiden verkkotilaisuus ma 15.11.2021 klo 17 - 19

Karttakuva: Uutelan uudet, perustettavat luonnonsuojelualueet ja Särkkäniemen luonnonsuojelualue. Tekijä Luontotieto Keiron Oy, Susanna Pimenoff. Pohjakartta © Helsingin kaupunki 2021.

Vuosaaren Uutelaan esitetään perustettavaksi kolme uutta luonnonsuojelualuetta, jotka ovat Uutelan metsä, Rudträsk ja Skatanniemi. Tilaisuudessa kerrotaan alueiden luontoarvoista sekä suunnitellusta hoidosta ja käytöstä.

Vastauksia tilaisuudessa keskustelupalstalla esitettyihin kysymyksiin (pdf)

Hoito- ja käyttösuunnitelmat 2022−2031 (LUONNOKSET)

Hoito- ja käyttösuunnitelmia on mahdollisuus kommentoida myös kirjallisesti, jolloin kommentit käsitellään asian esittelyn yhteydessä Ympäristö- ja lupajaostossa. Lähetä kommentit kustakin alueesta omana erillisenä tekstitiedostona. Liitä otsikon yhteyteen kohteen diaarinumero, jonka avulla kommentit kohdistuvat oikeaan alueeseen:

  • Uutelan metsä HEL 2021-012502
  • Rudträsk HEL 2021-012507
  • Skatanniemi HEL 2021-012503

Kirjalliset kommentit lähetetään sähköisesti Helsingin kaupungin kirjaamoon helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Kommenttien tulee olla perillä ma 22.11.2021 klo 8 mennessä.

Tervetuloa!
17.11.2021 11:28