Suoraan sisältöön
A A A

Konepajan sähköjunahallin keskustelutilaisuus 7.3.2022

Pasilan Konepajan alueella sijaitseva sähköjunahalli puretaan ja tilalle rakennetaan modernia toimitilaa.

Kaavamuutoksessa tontille tutkitaan nykyistä hallia suurempaa rakennusta. Suunnittelun lähtökohtana otetaan huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokas Konepajan alue ja hankkeesta pyritään järjestämään arkkitehtikilpailu.

Asemakaavan muutoksesta järjestettiin keskustelutilaisuus 7.3.2022

Esitysaineisto

Esityskoosteen sivuilta 81 ja 82 löydät tietoa siitä, kuinka voit antaa palautetta. 

Osallistumis— ja arviointisuunnitelma

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 18.3.2022.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. 


JAA