Suoraan sisältöön

Helsingin maanalainen yleiskaava

Helsinkiin on laadittu uusi maanalaista yleiskaavaa. Maanalaisella yleiskaavalla ohjataan tilojen ja tunneleiden suunnittelua Helsingin kallioperään.

Edellisen, vuonna 2011 voimaan tulleen kaavan uusiminen oli tarpeen, sillä osa siinä esitetyistä tilavarauksista oli jo vanhentunut ja uusia tilantarpeita oli noussut esiin.

Helsingin yleiskaava (2016) ohjaa kohti tiiviimpää kaupunkia, ja kaupungin kasvu tuo paineita siirtää maanpäällisiä toimintoja maan alle sekä hyödyntämään maanalaisia tiloja entistä tehokkaammin. Uudessa maanalaisessa yleiskaavassa on pyritty lisäämään maanalaisten tilojen monipuolista käyttöä, parantamaan kalliotilojen suunnitelmallista hyödyntämistä sekä sovittamaan yhteen erilaisia toimintoja keskenään.

Maanalaiseen yleiskaavaan on merkitty vain merkittävimmät maanalaiset hankkeet. Maanalaisia hankkeita voidaan toteuttaa myös asemakaavan perusteella.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanalaisen yleiskaavan kesäkuussa 2021.

Tutustu aineistoihin
21.07.2021 11:21