Suoraan sisältöön

Helsingin maanalainen yleiskaava

Helsinkiin laaditaan uutta maanalaista yleiskaavaa. Maanalaisella yleiskaavalla ohjataan tilojen ja tunneleiden suunnittelua Helsingin kallioperään.

Nykyisen, vuonna 2011 voimaan tulleen kaavan uusiminen on tarpeen, sillä osa siinä esitetyistä tilavarauksista on jo vanhentunut ja uusia tilantarpeita on noussut esiin.

Helsingin yleiskaava (2016) ohjaa kohti tiiviimpää kaupunkia, ja kaupungin kasvu tuo paineita siirtää maanpäällisiä toimintoja maan alle sekä hyödyntämään maanalaisia tiloja entistä tehokkaammin. Uudessa maanalaisessa yleiskaavassa pyritään lisäämään maanalaisten tilojen monipuolista käyttöä, parantamaan kalliotilojen suunnitelmallista hyödyntämistä sekä sovittamaan yhteen erilaisia toimintoja keskenään.

Maanalaiseen yleiskaavaan merkitään vain merkittävimmät maanalaiset hankkeet. Maanalaisia hankkeita voidaan toteuttaa myös asemakaavan perusteella.

Kaavan valmistelun aikataulu

Uuden maanalaisen yleiskaavan valmistelu aloitettiin vuonna 2017. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen toukokuussa 2020. Luonnoksen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, joka tulee lautakunnan käsittelyyn vuoden 2021 aikana. Lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

Tutustu aineistoihin
18.08.2020 18:08