Suoraan sisältöön

Helsingin maanalainen yleiskaava

Helsinkiin laadittiin vuonna 2011 voimaan tullut maanalainen yleiskaava. Se oli lajissaan ensimmäinen Suomessa. Uusien hankkeiden myötä sen tilavaraukset ovat osittain vanhentuneet, ja ne on tarve päivittää ajan tasalle.

Vuonna 2017 aloitettiin uuden maanalaisen yleiskaavan suunnittelu. Helsingin uudessa yleiskaavassa ohjataan tehokkaampaan rakentamiseen, ja kaupungin kasvu tuo paineita siirtää maanpäällisiä toimintoja maan alle sekä hyödyntämään maanalaisia tiloja entistä tehokkaammin.

Uudessa maanalaisessa yleiskaavassa pyritään lisäämään maanalaisten tilojen monipuolista käyttöä, parantamaan kalliotilojen suunnitelmallista hyödyntämistä sekä sovittamaan yhteen erilaisia toimintoja keskenään. Maanalaisessa yleiskaavassa varataan tiloja tärkeille uusille maanalaisille hankkeille, ja siinä huomioidaan jo rakennetut maanalaiset tilat.

Tutustu aineistoihin

Vuoden 2011 maanalaisen yleiskaavan aineistotJAA
26.06.2018 14:36