Suoraan sisältöön

Helsingin maanalainen yleiskaava

Helsinkiin on laadittu uusi maanalaista yleiskaava. Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 on kaupungin strateginen maankäyttösuunnitelma, jonka keskeinen tehtävä on sovittaa yhteen ja varata maanalaisia merkittäviä suuria tiloja ja tilavarauksia kaupungin välttämättömille teknisen huollon ja liikenteen yhteystarpeille. Maanalaisessa yleiskaavassa on myös sovitettu yhteen uudet maanalaiset hankevaraukset jo rakennettuihin maanalaisiin tiloihin ja maanpäällisiin tiloihin ja tilavarauksiin.

Maanalainen yleiskaava on laadittu niin, että se on päällekkäin voimass Helsingin yleiskaava 2016 kanssa. 

Maanalainen yleiskaava ohjaa myös maanalaista asemakaavoitusta. Kartan merkinnät ovat periaatteellisia ja yleispiirteisiä. 

Maanalainen yleiskaava on oikeusvaikutteinen ja tullut voimaan elokuussa 2021.

Tutustu kaavaan
12.11.2021 16:52