Suoraan sisältöön

Teollisuuskadun akseli

Pasilan ja Kalasataman välistä aluetta kehitetään ja alueelle ollaan laatimassa kaavarunkoa. Tavoitteena on luoda Teollisuuskadun akselista merkittävä työpaikkojen, kulttuurin ja tapahtumien keskittymä. Samalla parannetaan alueen yhteyksiä kaikilla kulkumuodoilla. (Katso hankkeen tarkemmat tiedot tästä)

Teollisuuskatu 1

Syksyllä keskustelua kaavarungon suunnitelmaratkaisuista

Kaavarunkoa on työstetty yhteistyössä osallisten ja kaupungin eri palveluiden kesken. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua Kerro kantasi -palvelussa 24.9.–21.10.2020 osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/teollisuuskadun-kaavarunko.

Suunnittelijoita on myös mahdollista tavata pop up -toimipisteellä Fredriksbergissä osoitteessa Konepajankuja 1 (Sturenkatu 14a) 28.9.–2.10. Aukioloajat: ma ja pe klo 14−19 sekä ti, ke ja to klo 8.30−14.

Kaupungin eri palvelujen aluevastaavat ovat tavattavissa pop up:issa seuraavina aikoina:

Alueen kaavoittaja paikalla joka päivä. 

Yritysluotsi ma 14−18 

Liikennesuunnittelu: 
ti 9−11 (joukkoliikenne)
ke 8.30−11 (liikenne- ja katusuunnittelu Teollisuuskatu)
ke 8.30−14 (pyöräliikenne)
to 8.30−11 (liikenne- ja katusuunnittelu Junatie/Kalasatama)
pe 16−19 (liikenne- ja katusuunnittelu Junatie/Kalasatama)


Mikä on Teollisuuskadun akseli? - Katso video (1 min)


Miten suunnittelu etenee?

Kuvassa Teollisuuskadun kaavarungon suunnitteluvaihekaavio.

Kaavarunko luo suuntaviivat alueen tulevalle kehitykselle; se määrittelee merkittävimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenteen sekä liikennejärjestelyjen pääperiaatteet. Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana ja se ohjaa suurempia kaupunkirakenteellisia muutoksia alueella. Kaavarungon pohjalta valmistellaan hankekohtaisia asemakaavan muutoksia toimijoiden ja kaupungin tarpeiden mukaan.

Kaavarunko – Teollisuuskatu 2050 (1 min)


Kaavarungon periaatteet

Kaavarunkotyön pohjaksi laadittiin vuoden 2018 lopulla kaavarungon periaatteet, jotka perustuvat yleiskaavan ja Helsingin kaupunkistrategian tavoitteisiin.

Nämä kahdeksan periaatetta toimivat kaavarunkotyön pohjana:

  • Uusi työpaikkojen, kulttuurin ja tapahtumien keskusta-akseli
  • Tehokas uudistaminen vahvat olemassa olevat arvot huomioiden
  • Ihmisen mittakaavainen, elävä ja elämyksellinen katutaso
  • Saavutettava ja tehokas joukkoliikenne
  • Väyläympäristöstä katutilaksi
  • Yhdistävä vyöhyke ja kaupunkielämän paikka
  • Uudistaminen tukee ympäristöviisautta
  • Uusi Teollisuuskadun akseli syntyy yhdessä

Tutustu kaavarungon periaatteisiin ja lähtötietoihin tarkemmin täältä: kaavarungon periaatteet, lähtötiedot 


Junatie, väyläympäristöstä kaupunkitilaksi – monialainen ideakilpailu

Vuonna 2019 Helsingin kaupunki järjesti osana kaavarunkotyötä kilpailun Junatien alueen liikennejärjestelyistä ja kaupunkirakenteen kehittämisestä.

Keskellä kantakaupunkia sijaitseva Junatien alue on nykyisellään väylämäistä liikenneympäristöä. Ideakilpailun avulla haettiin uusia avauksia Junatien alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen pohjaksi. Kilpailun tuloksia tullaan käyttämään kaavarunkotyön tukena ja alueen pitkän aikavälin kehittämisen pohjana.

Kilpailuehdotukset ovat nähtävinä Kerro kantasi -nettisivustolla

Kilpailun voittajaksi valittiin ehdotus ”Crossroads”, jossa oli kilpailun hengen mukaisesti mietitty Junatien liittymäalueen lähtökohtia ”puhtaalta pöydältä”. Lisäksi päätettiin antaa kunniamaininta nimimerkille “Junatien Ryijy”. Kilpailun arvostelupöytäkirja on luettavissa Suomen arkkitehtiliiton sivuilta.


Vuorovaikutus

Yksi kaavarunkotyön tärkeimmistä tavoitteista on löytää ja tunnistaa kiinteistönomistajien, kaupunkilaisten, alueen toimijoiden ja kaupungin yhteinen etu ja tahtotila alueen tulevaisuuden ja kehityksen suhteen.

Kiinteistönomistajien seminaari

Valtaosa suunnittelualueen nykyisisä tonteista on yksityisessä omistuksessa. Hankkeen vuorovaikutus käynnistettiin suunnittelualueen kiinteistönomistajille pidetyllä aamiaisseminaarilla.

Aamiaisseminaarin yhteenveto (2 min)

Verkkokyselyt

Talvella 2019 avattiin verkkokysely, johon toivottiin vastauksia Teollisuuskadun ympäristön asukkailta, työntekijöiltä ja muilta alueen tuntevilta. Kyselyllä kerättiin tietoa käytetyistä reiteistä, mielikuvista alueesta, alueen vahvuuksista ja heikkouksista jne. Vastaajia oli 800 ja karttavastausten määrä oli yhteensä yli 3 000. Suoraan kiinteistönomistajille suunnatulla kyselyllä kerättiin tietoa mm. kiinteistöjen kunnosta ja kehitystarpeista. 

Kaupunkilaiset ja suunnittelijat kohtasivat Teollisuuskadun pop up -pisteellä

Teollisuuskadun alueen suunnittelijat siirsivät tammikuussa työpisteensä kahdeksi viikoksi Fredriksbergiin, Teollisuuskadun kaavarungon suunnittelualueelle. Kaupunkilaiset toivotettiin tervetulleeksi kahvittelemaan, keskustelemaan sekä perehtymään alueen nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen. Pop up -pisteellä vieraili yli 200 kiinnostunutta kaupunkilaista.

Pop up -piste toteutettiin yhteistyössä tekotodellisuuden teknologioita ja kaupunkisuunnittelua yhdistelevän Augmented Urbans (Central Baltic Interreg) -kehityshankkeen kanssa. Kävijöillä oli mahdollisuus kokeilla osallistumista ja vuorovaikutusta myös virtuaalitodellisuuden keinoin.

Alueen kehittämistä varten saatiin paljon arvokasta tietoa, ideoita ja materiaalia. Suurkiitos kaikille pop up -pisteen kävijöille ja verkkokyselyyn vastanneille! 

Augmented Urbans ja Bruno Granholmin aukio

Syksyllä 2019 kokeiltiin uudelleen virtuaalitodellisuuden käyttömahdollisuuksia vuorovaikutteisessa kaupunkisuunnittelussa. Teollisuuskadun kaavarungon suunnittelualueella sijaitsevan Bruno Granholmin aukion katusuunnitelmaa oltiin muuttamassa. Kaupunkilaisilla oli kolmen päivän aikana mahdollisuus tutustua aukion nykytilanteeseen, voimassa olevaan katusuunnitelmaan ja uuteen katusuunnitelmaluonnokseen virtuaalimallissa. Kokeilun avulla löydettiin kiinnostavia uusia keinoja havainnollistaa suunnitelmia ja saada kaupunkilaisilta arvokasta palautetta. 


AUGMENTED URBANS 2018-2021

Augmented Urbans on EU-projekti, jonka tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutteista ja kestävää kaupunkisuunnittelua Itämeren alueella. Projektissa testataan moderneja tekotodellisuuden teknologioita (augmented, virtual & mixed reality) ja sovelletaan niitä kaupunkikehittämisen prosesseihin. 

Projektissa on mukana 10 kumppania ja 5 kaupunkia. Pilottikaupungit ovat Helsinki (Suomi), Tallinna (Viro), Viimsi (Viro), Cesis (Latvia) sekä Gävle (Ruotsi). Helsingissä Augmented Urbans keskittyy Teollisuuskadun alueeseen.  

Projektissa ovat edellä mainittujen kaupunkien lisäksi mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu (Suomi), Gävlen yliopisto (Ruotsi), Tallinnan yliopisto (Viro), Gävlegårdarna (Ruotsi), Stockholm Resilience Centre (Ruotsi) ja Riga Planning Region (Latvia). 

Tulevaisuuteen vahvasti tähtäävä Augmented Urbans on osa EU:n Central Baltic Interreg -rahoitusohjelmaa. Projektin kokonaisbudjetti on 2,02 milj. euroa, josta 1,59 milj. euroa tulee European Regional Development Fundilta. 

Seuraa projektin etenemistä:
www.augmentedurbans.eu

Facebook / Instagram / Twitter: @augmentedurbans

 Augmented urbans

Augmented urbans 2Interreg

European union


Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/teollisuuskatu.24.02.2021 14:32