Suoraan sisältöön

Teollisuuskadun akseli

Pasilan ja Kalasataman välistä aluetta kehitetään ja alueelle ollaan laatimassa kaavarunkoa. Tavoitteena on luoda Teollisuuskadun akselista merkittävä työpaikkojen, liike-elämän ja kaupunkikulttuurin keskittymä. Samalla parannetaan alueen yhteyksiä kaikilla kulkumuodoilla. (Katso hankkeen tarkemmat tiedot tästä)

Teollisuuskatu 1


Junatie, väyläympäristöstä kaupunkitilaksi – kommentoi suunnittelukilpailun ehdotuksia

Helsingin kaupunki on järjestänyt osana Teollisuuskadun akselin kaavarunkotyötä kilpailun Junatien alueen liikennejärjestelyistä ja kaupunkirakenteen kehittämisestä. Junatie on osa Teollisuuskadun akselia, eli Pasilan ja Kalasataman välistä kehittyvää aluetta.

Keskellä kantakaupunkia sijaitseva Junatien alue on nykyisellään väylämäistä liikenneympäristöä. Ideakilpailun avulla haetaan uusia avauksia Junatien alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen pohjaksi. Kilpailun tuloksia tullaan käyttämään kaavarunkotyön tukena ja alueen pitkän aikavälin kehittämisen pohjana. Nyt voit kertoa, mitä mieltä olet kilpailuehdotuksista. Mitä hyvää ja kehitettävää niissä olisi? Mitä on hyvä ottaa huomioon jatkosuunnittelussa?

Kilpailuehdotukset ovat nähtävinä Kerro kantasi -nettisivustolla

Mikä on Teollisuuskadun akseli? - Katso video (1 min)


Vuorovaikutus

Yksi tärkeimmistä tavoitteista on löytää ja tunnistaa kiinteistönomistajien, kaupunkilaisten, alueen toimijoiden ja kaupungin yhteinen etu ja tahtotila alueen tulevaisuuden ja kehityksen suhteen.

Hankkeen vuorovaikutus käynnistettiin suunnittelualueen kiinteistönomistajille pidetyllä aamiaisseminaarilla.

Aamiaisseminaarin yhteenveto (2 min)

Talvella 2019 hankkeen vuorovaikutus jatkui tiedon keräämisellä osallisilta. Verkkokyselyllä kerättiin tietoa käytetyistä reiteistä, mielikuvista alueesta, alueen vahvuuksista ja heikkouksista jne. Suoraan kiinteistönomistajille suunnatulla kyselyllä kerättiin tietoa mm. kiinteistöjen kunnosta ja kehitystarpeista.

Kaupunkilaiset ja suunnittelijat kohtasivat Teollisuuskadun pop up –pisteellä

Teollisuuskadun alueen suunnittelijat siirsivät tammikuussa työpisteensä kahdeksi viikoksi Fredriksbergiin, Teollisuuskadun kaavarungon suunnittelualueelle. Kaupunkilaiset toivotettiin tervetulleeksi kahvittelemaan, keskustelemaan sekä perehtymään alueen nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen.

Pop up -pisteellä vieraili yli 200 kiinnostunutta kaupunkilaista. Samaan aikaan järjestettiin myös verkkokysely, johon toivottiin vastuksia Teollisuuskadun ympäristön asukkailta, työntekijöiltä ja muilta alueen tuntevilta. Vastaajia oli 800, ja karttavastausten määrä yhteensä yli 3 000. Saamaamme palautetta ja karttavastauksia analysoidaan, ja tuloksista kerrotaan seuraavassa vuorovaikutusvaiheessa myöhemmin tänä vuonna.

Pop up -piste toteutettiin yhteistyössä tekotodellisuuden teknologioita ja kaupunkisuunnittelua yhdistelevän Augmented Urbans  (Central Baltic Interreg) -kehityshankkeen kanssa. Kävijöillä oli mahdollisuus kokeilla osallistumista ja vuorovaikutusta myös virtuaalitodellisuuden keinoin.

Alueen kehittämistä varten saatiin paljon arvokasta tietoa, ideoita ja materiaalia. Suurkiitos kaikille pop up -pisteen kävijöille ja verkkokyselyyn vastanneille! 

Talven 2019-20 aikana tullaan kertomaan vuorovaikutuksen ensimmäisen vaiheen tuloksista, ja tuodaan kaavarungon suunnitelmia ja mahdollisia vaihtoehtoja keskusteluun.


Miten suunnittelu etenee?

Kaavan eteneminen

Kaavarunko luo suuntaviivat alueen tulevalle kehitykselle; se määrittelee merkittävimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenteen sekä liikennejärjestelyt. Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana ja se ohjaa suurempia kaupunkirakenteellisia muutoksia alueella. Kaavarungon pohjalta valmistellaan hankekohtaisia asemakaavan muutoksia toimijoiden ja kaupungin tarpeiden mukaan.

Kaavarunkotyön pohjaksi laadittiin vuoden 2018 lopulla kaavarungon periaatteet, jotka perustuvat yleiskaavan ja Helsingin kaupunkistrategian tavoitteisiin.

Teollisuuskadun akselin kaavarungon periaatteet tiivistettynä:

• Uusi työpaikkojen, kulttuurin ja tapahtumien keskusta-akseli

• Tehokas uudistaminen vahvat olemassa olevat arvot huomioiden

• Ihmisen mittakaavainen, elävä ja elämyksellinen katutaso

• Saavutettava ja tehokas joukkoliikenne

• Väyläympäristöstä katutilaksi

• Yhdistävä vyöhyke ja kaupunkielämän paikka

• Uudistaminen tukee ympäristöviisautta

Uusi Teollisuuskadun akseli syntyy yhdessäTutustu kaavarungon periaatteisiin ja lähtötietoihin tarkemmin täältä: kaavarungon periaatteet, lähtötiedot

Kaavarunko – Teollisuuskatu 2050 (1 min)


Teollisuuskatu on osa EU:n Augmented Urbans-hanketta.AUGMENTED URBANS 2018-2021

Augmented Urbans on EU-projekti, jonka tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutteista ja kestävää kaupunkisuunnittelua Itämeren alueella. Projektissa testataan moderneja tekotodellisuuden teknologioita (augmented, virtual & mixed reality) ja sovelletaan niitä kaupunkikehittämisen prosesseihin. 

Projektissa on mukana 10 kumppania ja 5 kaupunkia. Pilottikaupungit ovat Helsinki (Suomi), Tallinna (Viro), Viimsi (Viro), Cesis (Latvia) sekä Gävle (Ruotsi). Helsingissä Augmented Urbans keskittyy Teollisuuskadun alueeseen.  

Projektissa ovat edellä mainittujen kaupunkien lisäksi mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu (Suomi), Gävlen yliopisto (Ruotsi), Tallinnan yliopisto (Viro), Gävlegårdarna (Ruotsi), Stockholm Resilience Centre (Ruotsi) ja Riga Planning Region (Latvia). 

Tulevaisuuteen vahvasti tähtäävä Augmented Urbans on osa EU:n Central Baltic Interreg -rahoitusohjelmaa. Projektin kokonaisbudjetti on 2,02 milj. euroa, josta 1,59 milj. euroa tulee European Regional Development Fundilta. 

Seuraa projektin etenemistä:
www.augmentedurbans.eu

Facebook / Instagram / Twitter: @augmentedurbans

 Augmented urbans

Augmented urbans 2Interreg

European union


Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/teollisuuskatu.06.12.2019 04:15