Suoraan sisältöön

Teollisuuskadun akseli

Pasilan ja Kalasataman välistä aluetta kehitetään ja alueelle ollaan laatimassa kaavarunkoa. Tavoitteena on luoda Teollisuuskadun akselista merkittävä työpaikkojen, liike-elämän ja kaupunkikulttuurin keskittymä. Samalla parannetaan alueen yhteyksiä kaikilla kulkumuodoilla.

Video 1: Teollisuuskadun akseli


Vuorovaikutus

Yksi tärkeimmistä tavoitteista on löytää ja tunnistaa kiinteistönomistajien, kaupunkilaisten, alueen toimijoiden ja kaupungin yhteinen etu ja tahtotila alueen tulevaisuuden ja kehityksen suhteen.

Hankkeen vuorovaikutus on käynnistetty suunnittelualueen kiinteistönomistajille pidetyllä aamiaisseminaarilla.

Video 2: Aamiaisseminaarin yhteenveto


Suunnittelutyön vaiheet

Kaavarunko luo suuntaviivat alueen tulevalle kehitykselle; se määrittelee merkittävimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenteen sekä liikennejärjestelyt. Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana ja se ohjaa suurempia kaupunkirakenteellisia muutoksia alueella. Kaavarungon pohjalta valmistellaan hankekohtaisia asemakaavan muutoksia toimijoiden ja kaupungin tarpeiden mukaan.

Kaavarunkotyön pohjaksi laaditaan vuoden 2018 lopulla Kaavarungon periaatteet, jotka perustuvat yleiskaavan ja Helsingin kaupunkistrategian tavoitteisiin.

Video 3: Kaavarunko – Teollisuuskatu 2050


Teollisuuskatu on osa EU:n Augmented Urbans-hanketta.


AUGMENTED URBANS 2018-2021

Augmented Urbans on EU-projekti, jonka tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutteista ja kestävää kaupunkisuunnittelua Itämeren alueella. Projektissa testataan moderneja tekotodellisuuden teknologioita (augmented, virtual & mixed reality) ja sovelletaan niitä kaupunkikehittämisen prosesseihin. 

Projektissa on mukana 10 kumppania ja 5 kaupunkia. Pilottikaupungit ovat Helsinki (Suomi), Tallinna (Viro), Viimsi (Viro), Cesis (Latvia) sekä Gävle (Ruotsi). Helsingissä Augmented Urbans keskittyy Teollisuuskadun alueeseen.  

Projektissa ovat edellä mainittujen kaupunkien lisäksi mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu (Suomi), Gävlen yliopisto (Ruotsi), Tallinnan yliopisto (Viro), Gävlegårdarna (Ruotsi), Stockholm Resilience Centre (Ruotsi) ja Riga Planning Region (Latvia). 

Tulevaisuuteen vahvasti tähtäävä Augmented Urbans on osa EU:n Central Baltic Interreg -rahoitusohjelmaa. Projektin kokonaisbudjetti on 2,02 milj. euroa, josta 1,59 milj. euroa tulee European Regional Development Fundilta. 

Seuraa projektin etenemistä:
www.augmentedurbans.eu

Facebook / Instagram / Twitter: @augmentedurbans

 
JAA
03.12.2018 16:11