Suoraan sisältöön

Tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma

Valvontaan kuuluu tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamisen valvonta. Myös tupakointivälineet, tupakan vastikkeet ja tupakkajäljitelmät kuuluvat valvonnan piiriin. Lisäksi valvotaan lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntiä.

Tupakkalaki edellyttää kunnalta tupakkalain valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitelma antaa kattavan kuvan siitä, mitä tupakkavalvonnassa tehdään ja miten valvonta toteutetaan. Helsingissä on yhdistetty tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma.

Tupakkalain mukaan kunta perii vuosittain hyväksymänsä ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on uuden tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa, sekä siltä, joka on tehnyt uuden tupakkalain mukaisen tukkumyynti-ilmoituksen. Kaikki tupakka- ja lääkelain mukaisen valvonnan kustannukset katetaan vuosittaisista myynnin valvontamaksuista saaduilla tuloilla. Muu tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta on näin ollen maksutonta.

Ympäristöterveysyksikköön voi ottaa yhteyttä: kymp.tupakkalupa@hel.fi.31.03.2020 16:28