Suoraan sisältöön

Elintarvikevalvontasuunnitelma

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikkö valvoo elintarvikkeiden turvallisuutta, hyvää terveydellistä laatua ja elintarvikemääräysten toteutumista sekä elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamista.

Käytännössä elintarvikeviranomaiset valvovat elintarvikehuoneiston toimintaa koko elinkaaren ajan: perustamisesta toiminnan lopettamiseen.

Elintarvikelain mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelma käsittää elintarvikelain mukaisen suunnitelmallisen ja muu valvonnan. Elintarvikelain mukainen suunnitelmallinen valvonta on pääosin maksullista.

Valvonta kohdistuu riskiperusteisesti elintarvikkeiden valmistukseen, kuljetukseen, varastointiin, vientiin, tuontiin, myyntiin, tarjoiluun ja muuhun luovutukseen sekä markkinointiin.

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on:

  • turvata elintarvikkeiden asianmukainen laatu ja turvallisuus kuluttajille
  • suojata kuluttajia elintarvikkeista johtuvilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta
  • varmistaa, että kuluttaja saa valintojaan varten riittävästi totuudenmukaista tietoa elintarvikkeista.
28.12.2022 10:54