Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa todetaan ympäristöterveydenhuollon käytettävissä olevat voimavarat ja niiden jakautuminen eri toimialoille. 

Tämän lisäksi suunnitelmassa esitetään valvonnan painopisteet sekä valtakunnalliseen valvontaohjelmaan liittyvät yhteiset ja toimialakohtaiset hankkeet ja projektit.

Muita valvontasuunnitelmaan sisällytettäviä asioita ovat laadun kehittäminen ja valvontahenkilöstön pätevyyden varmistaminen, varautuminen erityistilanteisiin sekä viestintä.

Ympäristöterveyshuollon valvontasuunnitelmassa on esitetty myös:

  1. tarkastuksen sisältö
  2. valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys
  3. tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika
  4. kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen
  5. valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi.

Maksutaksat ovat ympäristölautakunnan hyväksymiä maksutaulukoita, joissa määrätään maksujen suuruudesta ja määräytymisperusteista.

Maksuja peritään ns. julkisoikeudellisista suoritteista, jotka liittyvät viranomaistehtävien hoitamiseen.

Maksut perustuvat aina johonkin yksittäiseen lakiin, jossa annetaan kunnalle oikeus maksun perimiseen. Maksujen perusteena on omakustannusperiaate.JAA
05.04.2017 16:54