Suoraan sisältöön

Elintarviketurvallisuusyksikkö

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
Toimipiste kartalla

Liikkuvat elintarvikehuoneistot, rekisteröinti ja tiedottaminen

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista (koottavissa ja purettavissa olevaa, paikasta toiseen siirrettävää) elintarvikkeiden myynti-, tarjoilu- tai käsittelypaikkaa tai -laitteistoa, kuten esimerkiksi myyntiautoa, telttakatosta, myyntipyörää tai –kojua. Liikkuvasta elintarviketoiminnasta tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus toiminnan aloittamisesta kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle samaan tapaan kuin pysyvästä elintarvikehuoneistotoiminnasta. Liikkuviin elintarvikehuoneistoihin tehdään myös elintarvikevalvonnan tarkastuksia kuten pysyviin elintarvikehuoneistoihin. Yksityiset henkilöt voivat harjoittaa elintarviketoimintaa pop up-toimintana 12 päivänä kalenterivuoden aikana ilman että toiminnasta täytyy tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle. Lisätietoja pop-up toiminnasta voi lukea Ruokaviraston sivuilta (linkki sivun alalaidassa).

Rekisteröinti-ilmoitus

Toiminnan aloittamisesta tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus, kun kyseessä on elintarvikkeiden säännöllinen myynti liikkuvasta elintarvikehuoneistosta. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti osoitteessa ilppa.fi Ilmoituksen tekemistä varten tarvitset Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse (Word, PDF) elintarviketurvallisuus@hel.fi tai paperilomakkeella (Word, PDF) osoitteella: Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki.

Kirjallinen tai sähköinen ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta on toimitettava elintarviketurvallisuusyksikköön viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Asian käsittelijä tarkastaa ilmoituslomakkeen ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

Elintarviketurvallisuusyksikkö lähettää toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely sisältää sitä koskevien tietojen kirjaamisen valvontaviranomaisen ylläpitämään valvontakohdetietokantaan sekä elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin.

Liikkuva elintarvikehuoneisto tarkastetaan riskiperusteisesti toiminnan alkaessa ja sen tulee täyttää elintarvikehuoneistolle asetetut vaatimukset.


Tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tapahtuvasta myynnistä

Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta toreilla, messuilla ja suurissa yleisötapahtumissa tulee tehdä tiedottaminen elintarviketurvallisuusyksikölle viimeistään neljä arkipäivää ennen myyntitapahtumaa. Myyntitapahtumasta kerrotaan tekemällä tiedote sähköisen asiointipalvelun avulla.

Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse kertoa  vähäriskisestä elintarvikemyyntitoiminnasta esimerkiksi koulujen myyjäisissä, seurakunnan kahvitilaisuuksissa tai urheiluseurojen tapahtumissa. Tällaisissa tilaisuuksissa tulee kuitenkin noudattaa hyvää hygieniaa ja huolehtia elintarvikkeiden oikeista säilytyslämpötiloista.

Elintarviketurvallisuusyksikön tarkastajat tekevät valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia elintarvikkeiden myynti- ja tarjoilupaikkoihin.

Liikkuviin elintarvikehuoneistoihin ja ulkomyyntiin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen ulkomyynti@hel.fi16.06.2022 14:47

Yleisten alueiden käyttöluvat

Kun haluat vuokrata yleistä aluetta käyttöösi – kadun, aukion tai puiston – luvan myöntää kaupunkiympäristön alueidenkäyttö

Lue lisää

.