Suoraan sisältöön

Elintarviketurvallisuus

Viikinkaari 2a
00790 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 14000
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Saako kotikeittiössä leipoa myyntitarkoitukseen?

Saako omasta kotikeittiöstä leipoa kakkuja silloin tällöin myyntiin yksityisille henkilöille? Entä mitä vaaditaan, kun kakkuja leivotaan kotona ammattimaisesti, virallisena yrityksenä. Pitääkö vuokrata suurtalouskeittiön tilat vai onnistuuko muutaman kakun leipominen kuukaudessa kotoa käsin?

Ruokaviraston tulkinta kotona valmistamiseen on se, ettei koti voi olla laitos (eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä elintarvikehuoneisto) eikä siellä siten voi harjoittaa laitostoimintaan verrattavaa toimintaa.

Tämän tulkinnan mukaan koti voi olla muu elintarvikehuoneisto ja esimerkiksi kotona leipominen on mahdollista, mikäli toiminta on vähäistä. Leipominen pari kertaa kuussa katsotaan olevan vähäistä toimintaa, eikä siten vaadi rekisteröitymistä elintarvikehuoneistoksi.

Huolehdi hygieniasta, kylmäsäilytyksestä, omavalvonnasta ja pakkausmerkinnöistä

Asumisesta ei saa aiheutua vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille. Omat ruuat tulisi säilyttää erillään myyntiin menevistä ruuista. Lemmikkieläimiä ei saa päästää keittiöön. Toiminnassa tulee myös huomioida, etteivät perheenjäsenten mahdolliset sairastumiset aiheuta elintarvikehygieenistä vaaraa.

Mikäli tuotevalikoimaan kuuluu kylmäsäilytystä vaativia tuotteita, tulee varata riittävästi kylmätilaa niiden säilyttämiseen. Valmistuksessa tulee noudattaa hyvän hygienian mukaisia toimintatapoja. Ennen toiminnan aloittamista tulee laatia omavalvontasuunnitelma oman toiminnan riskit arvioiden.

Myytävien tuotteiden osalta tulee huomioida, että pakkausmerkinnät täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Elintarvikkeita koskevat pakkausmerkintävaatimukset on esitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille ja Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014.

Rekisteröityminen elintarvikehuoneistoksi

Mikäli toiminta on ammattimaista ja säännöllistä, tulee huoneisto rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

Suunniteltaessa kodin rekisteröimistä elintarvikehuoneistoksi, tulee asukkaan varmistaa, ettei toiminnalle ei ole estettä kiinteistön omistajan tai tämän edustajan puolelta (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja). Asunnossa harjoitettava toiminta ei saa aiheuttaa haittaa (melu, haju tms.) naapureille.

 JAA
06.12.2019 06:06