Suoraan sisältöön

Elintarviketurvallisuus

Viikinkaari 2a
00790 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 14000
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Liikkuvat elintarvikehuoneistot, rekisteröinti ja tiedottaminen

Rekisteröinti-ilmoitus

Toiminnan aloittamisesta tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus, kun kyseessä on elintarvikkeiden säännöllinen myynti liikkuvasta elintarvikehuoneistosta. Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, joka voidaan siirtää paikasta toiseen, kuten rekka, teltta tai pyörä. 

Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella (weblomake), sähköpostitse (Word, PDF) elintarviketurvallisuus@hel.fi tai paperilomakkeella (Word, PDF) osoitteella: Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki.

Kirjallinen tai sähköinen ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta on toimitettava elintarviketurvallisuusyksikköön viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Asian käsittelijä tarkastaa ilmoituslomakkeen ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

Elintarviketurvallisuusyksikkö lähettää toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely sisältää sitä koskevien tietojen kirjaamisen valvontaviranomaisen ylläpitämään valvontakohdetietokantaan sekä elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin.

Liikkuva elintarvikehuoneisto tarkastetaan riskiperusteisesti toiminnan alkaessa ja sen tulee täyttää elintarvikehuoneistolle asetetut vaatimukset.

Tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tapahtuvasta myynnistä

Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta toreilla, messuilla ja suurissa yleisötapahtumissa tulee kertoa elintarviketurvallisuusyksikölle viimeistään neljä arkipäivää ennen myyntitapahtumaa. Myyntitapahtumasta kerrotaan tekemällä tiedote sähköisen asiointipalvelun avulla.

Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse kertoa  vähäriskisestä elintarvikemyyntitoiminnasta esimerkiksi koulujen myyjäisissä, seurakunnan kahvitilaisuuksissa tai urheiluseurojen tapahtumissa. Tällaisissa tilaisuuksissa tulee kuitenkin noudattaa hyvää hygieniaa ja huolehtia elintarvikkeiden oikeista säilytyslämpötiloista.

Elintarviketurvallisuusyksikön tarkastajat tekevät valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia elintarvikkeiden myynti- ja tarjoilupaikkoihin.

Liikkuviin elintarvikehuoneistoihin ja ulkomyyntiin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen ulkomyynti@hel.fi
JAA
30.03.2020 16:32

Yleisten alueiden käyttöluvat

Kun haluat vuokrata yleistä aluetta käyttöösi – kadun, aukion tai puiston – luvan myöntää kaupunkiympäristön alueidenkäyttö

Lue lisää

.