Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa haetaan valtakunnallisella hakemuslomakkeella, josta vastaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Hakemukseen on liitettävä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin omavalvontasuunnitelma ja erityistapauksissa myös myyntipaikan pohjapiirustus (jos myyntipisteiden sijainti on muualla kuin palvelumyynnissä/kassoilla). Elinkeinonharjoittajien kannattaa täyttää hakemus ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuslomake, omavalvontasuunnitelman malli sekä niihin liittyvät ohjeet löytyvät yritys-Suomen Internet-sivuilta.

Helsingissä paperiset hakemukset lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Hakemusten käsittelystä peritään maksu. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan haltijoilta peritään vuosittainen valvontamaksu. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää maksujen suuruudesta Helsingissä.

Ilmoitus tukkumyynnistä

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Ilmoitus tukkumyynnistä tehdään valtakunnallisella ilmoituslomakkeella, josta vastaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Ilmoitukseen on liitettävä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin omavalvontasuunnitelma ja erityistapauksissa myös myyntipaikan pohjapiirustus (jos myyntipisteiden sijainti on muualla kuin palvelumyynnissä/kassoilla). Elinkeinonharjoittajien kannattaa täyttää ilmoitus ensisijaisesti sähköisesti. Ilmoituslomake, omavalvontasuunnitelman malli sekä niihin liittyvät ohjeet löytyvät yritys-Suomen Internet-sivuilta.

Ilmoitusten käsittelystä peritään maksu. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyjiltä peritään vuosittainen valvontamaksu. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää maksujen suuruudesta Helsingissä.

Ilmoitus nikotiininesteiden myynnistä

Elinkeinonharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä, kun on tehnyt kirjallisen ilmoituksen asiasta ja toimittanut päivitetyn omavalvontasuunnitelman sekä selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista.

Ilmoitusten käsittelystä peritään maksu. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan haltijoilta peritään vuosittainen valvontamaksu. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää maksujen suuruudesta Helsingissä.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus

Nikotiinivalmisteita saa myydä tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Vähittäismyyntilupa haetaan hakemuslomakkeella, joka löytyy Helsingin kaupungin internetsivulta.

Helsingissä toimivat nikotiinivalmisteiden vähittäismyyjät lähettävät hakemukset osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo/Ympäristöpalvelut, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Hakemusten käsittelystä peritään maksu. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijoilta peritään vuosittainen valvontamaksu. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää maksujen suuruudesta Helsingissä.

Lupatietojen muutokset ja myynnin lopettaminen

Lupatietojen muuttumisesta (myyntipisteiden lukumäärän muutos, muutokset myynnissä olevissa tuoteryhmissä, myyntipaikan nimen muutos) sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen. Tiedoilla voi olla vaikutusta vuosittaisiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava hyvissä ajoin. Jos luvanhaltijan y-tunnus tai myyntipaikan osoite muuttuu, on haettava uusi lupa.

Vuosittain laskutetaan kaikki valvontamaksun määräytymispäivänä 1. tammikuuta voimassaolevat luvat, eikä maksuja palauteta. Lupatietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti joko sähköpostitse tupakkalupa@hel.fi tai postitse Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: myyntiluvan haltija, myyntipaikka, lupanumero, muutoksen/myynnin lopettamisen päivämäärä.

Tupakointikieltojen hakeminen asuntoyhteisöön

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internetsivuilta löytyvät ohjeet ja hakemuslomake asuntoyhteisöjen tupakointikieltojen hakemista varten. Asuntoyhteisöt - Valvira

Helsingissä sijaitsevien asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Kirjaamo/Ympäristöpalvelut, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Hakemusten käsittelystä peritään maksu. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää maksujen suuruudesta Helsingissä.
JAA
26.10.2017 13:44