Suoraan sisältöön

Terveydensuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta

Ympäristöpalvelut valvoo tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamimista. Myös tupakointivälineet, tupakan vastikkeet ja tupakkajäljitelmät kuuluvat valvonnan piiriin. Lisäksi valvotaan lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntiä.

Tupakointikiellot asuntoyhteisöissä

Tupakointikiellon hakeminen

Tupakkalaki (549/2016) antaa asuntoyhteisöille oikeuden hakea tupakointikieltoa kunnalta huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan ja huoneistojen sisätiloihin. Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoa.

Asuntoyhteisö voi itse kieltää tupakoinnin yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internetsivuilla on ohjeet ja hakemuslomake asuntoyhteisöjen tupakointikieltojen hakemista varten.

Helsingissä sijaitsevien asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Kirjaamo/Ympäristöpalvelut, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Hakemusten käsittelystä peritään maksu. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää maksujen suuruudesta Helsingissä.

Tupakointikieltojen valvonta

Ympäristöpalvelut valvoo tupakointikieltopäätösten noudattamista. Kiellon rikkomisesta voi yhtiö ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen kymp.asumisterveys@hel.fi.

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemukset

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin tarvitaan lupa. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä ilmoitus. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksu, maksut (pdf). Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijoilta peritään lisäksi vuosittain valvontamaksu. Lisätietoja saa tarvittaessa sähköpostilla: kymp.tupakkalupa@hel.fi.

Tupakkatuotteet ja nikotiininesteet

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internetsivuilta löytyvät ohjeet sekä hakemus- ja ilmoituslomakkeet tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan hakemista sekä tukkumyynti-ilmoitusta varten.

Helsingissä sijaitsevien tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkojen hakemukset ja ilmoitukset pyydetään toimittamaan sähköisen järjestelmän kautta tai osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 58235, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai kymp.tupakkalupa@hel.fi.

Nikotiinivalmisteet

Kunta myöntää lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntiluvat vähittäismyymälöihin, kioskeihin, huoltoasemille sekä ravitsemisliikkeisiin. Lupa voidaan myöntää vain sellaisiin myyntipaikkoihin, joihin on myönnetty tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa. Helsingissä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyjät toimittavat hakemukset (pdf) osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo/Ympäristöpalvelut, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Vuosittaiset valvontamaksut

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin vuosittainen valvontamaksu on tällä hetkellä Helsingissä 500 euroa myyntipistettä kohden, kun myynnissä on joko tupakkatuotteet tai nikotiininesteet, tai 1 000 euroa myyntipistettä kohden, kun myynnissä on sekä tupakkatuotteet että nikotiininesteet.

Tämä tarkoittaa, että yhden kassan (=myyntipiste) myymälässä valvontamaksu on 500 tai 1 000 euroa riippuen siitä, myydäänkö kaupassa sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä vai ainoastaan toista niistä. Esimerkiksi viiden kassan myymälässä, jossa myynnissä on tupakkatuotteet, valvontamaksu on 2 500 euroa. Vuosittain laskutetaan kaikki valvontamaksun määräytymispäivänä 1. tammikuuta voimassaolevat luvat. Ensimmäisenä vuonna maksun määräytymispäivä on myyntiluvan myöntämispäivä. Maksuja ei palauteta.

Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu on 125 euroa myyntipaikkaa kohden. Vuosittain laskutetaan kaikki valvontamaksun määräytymispäivänä 1. tammikuuta voimassaolevat luvat. Ensimmäisenä vuonna maksun määräytymispäivä on myyntiluvan myöntämispäivä. Maksuja ei palauteta.

Lupatietojen muutokset ja myynnin lopettaminen

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden lupatietojen muuttumisesta sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen. Myyntipisteiden lukumäärän ja myynnissä olevien tuoteryhmien muutokset vaikuttavat tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vuosittaiseen valvontamaksuun. Vuosittain laskutetaan kaikki valvontamaksun määräytymispäivänä 1. tammikuuta voimassaolevat luvat ympäristöyksikössä tiedossa olevilla lupatiedoilla. Maksuja ei palauteta.

Luvanhaltijan y-tunnuksen tai myyntipaikan osoitteen muuttuessa on haettava uusi lupa.

Lupatietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti joko sähköpostitse kymp.tupakkalupa@hel.fi tai postitse Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, PL 58235, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: myyntiluvan haltija, myyntipaikka, lupanumero, muutoksen/myynnin lopettamisen päivämäärä.

Nikotiininesteiden myyntiin ottaminen

Vähittäismyyntiluvan haltija, jonka lupa on myönnetty ennen 15.8.2016 (vanhan tupakkalain nojalla), saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä, kun on tehnyt kirjallisen ilmoituksen asiasta ja toimittanut päivitetyn omavalvontasuunnitelman sekä selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista. Uuden tupakkalain mukaiset luvat katso kohta Lupatietojen muutos ja myynnin lopettaminen.

Ilmoitusten käsittelystä peritään 95 euron maksu. Nikotiininesteiden myyntiin ottaminen vaikuttaa vuosittaisen valvontamaksun suuruuteen.

Savukkeiden ja kääretupakan myyjillä oltava jäljitettävyysjärjestelmän vaatimat tunnistekoodit 20.5.2019 alkaen

Tupakkalain jäljitettävyysjärjestelmää koskeva sääntely tulee voimaan porrastetusti 20.5.2019 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa sääntely koskee savukkeita ja kääretupakkaa. Jäljitettävyysjärjestelmästä on säädetty EU:n tupakkatuotedirektiivissä (2014/40/EU) ja sen tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Käytännössä jäljitettävyysjärjestelmän toimeenpano edellyttää, että kaikki tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvat, valmistajasta aina ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan asti, hakevat tunnistekoodeja, jotka mahdollistavat yritysten ja toimipaikkojen tunnistamisen. Näiden koodien avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa kaikki ostajat sekä tupakkatuotteiden tosiasiallinen kuljetusreitti valmistuslaitoksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistekoodit on oltava savukkeiden ja kääretupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvilla 20.5.2019 alkaen. Tukku ei voi 19.7.2019 jälkeen myydä savukkeita ja kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle, jolta puuttuvat jäljitettävyysjärjestelmän toimintaan tarvittavat tunnistekoodit.

Lisätietoja löytyy Valviran internetsivuilta.

Tunnistekoodien hakeminen

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjien on haettava tunnistekoodeja sekä toimijalle (talouden toimijan tunnistekoodi) että toimipaikalle (toimintayksikön tunnistekoodi). Tunnisteiden antajaksi on nimetty slovakialainen Allexis s.r.o. Ohjeet tunnistekoodien hakemiseen löytyy ID Issuer Suomi verkkosivuilta.

Kun toimija on vastaanottanut tunnistekoodit tunnisteiden antajalta, on koodit ilmoitettava viipymättä Helsingin vähittäismyyntipaikkojen osalta sähköpostilla osoitteeseen kymp.tupakkalupa@hel.fi.
18.01.2021 13:48