Suoraan sisältöön

Talousveden lämpötila

Lämpimän käyttöveden lämpötilan pitäisi olla kaikkialla vesijärjestelmässä aina vähintään 50 - 55 °C ja kylmän veden tulisi olla alle +20 °C.

Ympäristöministeriön rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevassa asetuksessa, joka koskee uudistuotantoa ja korjausrakentamista, määrätään:

- Kylmävesijohto on suunniteltava ja asennettava siten, että veden lämpötila saa olla enintään 20 °C. Vähintään 8 tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24°C.
- Lämminvesilaitteistossa oleva veden lämpötila on oltava vähintään 55 °C ja se on saatava kalusteesta 20 sekunnin kuluessa.
- Lämminvesikalusteista saatavan veden lämpötila saa olla korkeintaan 65 °C.

Mikäli asukas havaitsee muutoksia veden lämpötilassa, on hyvä ottaa yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään. Isännöitsijän kuuluu selvittää syy lämpötilaongelmiin ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiinteistön kunnosta ja laitteiden toimivuudesta vastaavana henkilönä.13.05.2020 15:12