Suoraan sisältöön

Talousveden laatu

Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Talousveden on oltava käyttötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä se saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien muodostumista vesijohdoissa, kiinteistön omissa laitteissa taikka vedenkäyttölaitteissa.

Talousveden laatua seurataan viranomaisnäytteiden ja vesilaitoksen omavalvontanäytteiden perusteella. Talousvedestä tutkitaan useita eri muuttujia, joiden perusteella veden laatua arvioidaan. Talousvesinäytteitä otetaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti ja vesilaitosten säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti.


13.05.2020 14:25