Suoraan sisältöön

Rottahavainnot

Rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat tehdä vahinkoa rakenteille, saastuttaa elintarvikkeita ja levittää tarttuvia tauteja.

Rotta kuuluu kaupungin luontoon ja usein asukkaat havaitsevat rottia silloin, kun niille on tarjolla poikkeuksellista ravintoa, kuten maahan jäänyttä linnunruokaa, puusta pudonneita omenoita tai jätteitä huonosti hoidetussa jätehuoltotilassa. Rottia saattaa liikkua tavanomaista enemmän myös silloin, kun niiden elinympäristössä on esimerkiksi rakennus- ja räjäytystyömaa.

Rottien hävittäminen on kiinteistön omistajan vastuulla

Rotan ja muiden tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle, joten rottahavainnoista kannattaa ilmoittaa tontin omistajalle tai isännöitsijälle.

Rottahavainnoista Helsingin viher- ja katualueilla voi ilmoittaa suoraan kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalveluun. Täältä palaute ohjautuu kaupungin yleisten alueiden hoidosta vastaaville. Asukkaat voivat ilmoittaa rottahavainnoistaan myös ympäristöterveysyksikköön (ytoposti.ymk@hel.fi), josta saa neuvontaa rottien hävittämisvastuussa.

Terveyshaittaa vai ei?

Ympäristöterveysyksikkö voi tarvittaessa arvioida omakoti-, rivitalo- tai kerrostaloalueella, onko rottia niin paljon, että niistä voi aiheutua terveyshaittaa. Tällöin ympäristöterveysyksikön edustaja mm. käy ilmoitetussa paikassa tarkastuksella terveyshaitan arvioimiseksi. Tarvittaessa alueen kiinteistöille voidaan jakaa tiedote lisääntyneistä rottahavainnoista.

Yksittäisiä rottahavaintoja ei yleensä pidetä terveyshaittana, joka aiheuttaisi toimenpiteitä. Mikäli rottia on niin paljon, että niiden johdosta voi aiheutua terveyshaittaa, voi kunnan terveydensuojeluviranomainen määrätä kiinteistön omistajan hävittämään rotat alueeltaan. Ympäristöterveysyksikkö ei tee myrkytyksiä eikä neuvo myrkytyksen suorittamisessa.

Miten ehkäistä rottaongelmaa?

Ympäristöterveysyksikkö suosittelee kiinteistönomistajia varmistamaan, että tuhoeläimillä ei ole saatavilla ravintoa ja suojaa. Mm. lintujen ruokinta tulee järjestää siten, ettei ravintoa päädy rottien saataville. Lintuja ei tule ruokkia suoraan maahan, vaan esimerkiksi lintulaudalla, ja maahan pudonneet jyvät on siivottava maasta säännöllisesti. Sulan maan aikana lintuja ei tarvitse ruokkia sillä ne löytävät ravintonsa luonnosta.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää kiinteistön jätehuoltoon. Jätehuolto on järjestettävä siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan. Jäteastioiden tulee olla aina suljettuja ja ehjiä.

Tarvittaessa rottia voidaan hävittää loukuttamalla tai myrkyttämällä. Loukkuja ja rotanmyrkkyjä myydään mm. rautakaupoissa, tavarataloissa ja puutarhamyymälöissä. Tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Myrkkysyöttejä ja loukkuja käytettäessä tulee myös varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille tai luonnonvaraisille eläimille. Syöttilaatikon kanteen on laitettava varoituslappu, jossa ilmoitetaan mitä torjunta-ainetta on käytetty. Varoitukset on myös laitettava niiden rakennusten seiniin tai oviin, joihin myrkkyä on laitettu.

TerveydensuojelulakiJAA
18.10.2018 11:24