Suoraan sisältöön

Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus pyydetään tekemään osoitteessa ilppa.fi. Ilmoituksen voi tehdä myös ilmoituslomakkeella (toimitus ympäristöpalveluille postitse tai sähköisesti).

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus tulee tehdä seuraavien tilojen käyttöönotosta, toiminnan muutoksesta, yrittäjän vaihtumisesta tai toiminnan lopettamisesta:

Myös ilmoituksen elintarvikehuoneistosta voi tehdä osoitteessa ilppa.fi. Lisätietoja elintarvikehuoneiston ilmoituksesta löytyy täältä.

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu ilppa.fi

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

  1. Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
  2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
  3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.

Asian käsittelyn eteneminen

  1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
  2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
  3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
  4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia.

Rekisteröinnistä peritään ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.

Ympäristöterveysyksikköön voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee neuvoja ilmoituksen tekemiseen:23.11.2020 12:50